Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.

Je hebt dit getuigschrift soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Dit attest zal nog tot eind 2017 af te leveren zijn door het stadsbestuur - daarna kan het enkel nog via Federale overheidsdienst Defensie in Brussel.

Voorwaarden

Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen. 

Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. 

 Procedure

Voor het pensioen:

Je kan het attest of uittreksel aanvragen op volgend adres:

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale dienst van het stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1, 1140 Brussel
t 02/441 83 28
f 02/443 96 77

mail: dghr.hrgan@mil.be

 

Wil bij de aanvraag naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum en adres vermelden zodat het stamboekuittreksel kan worden opgestuurd.

Voor een minderjarige, niet-ontvoogde kandidaat-militair

Indien je een minderjarige, niet ontvoogde kandidaat-militair bent, zal je gevraagd worden om een militiegetuigschrift voor te leggen.

Je kan je hiervoor aanmelden bij de dienst bevolking:

  • met je identiteitskaart
  • met het aanvraagformulier
  • vergezeld van een van de ouders bij wie je voornamelijk gedomicileerd bent (met zijn/haar identiteitskaart) of van een derde die de ouderlijke macht uitoefent (eveneens met zijn/haar identiteitskaart en met het document dat hem/haar als dusdanig aanstelt)

Deel deze pagina

Contactinformatie