Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale is een vervoersdienst voor mensen met een beperkt inkomen die niet over eigen vervoer beschikken. Dankzij de Minder Mobielen Centrale kun je familie bezoeken, een dokter raadplegen of boodschappen doen.

Het vervoer gebeurt door vrijwilligers die op afgesproken dagen en uren beschikbaar zijn. Als gebruiker betaal je jaarlijks lidgeld, een kilometervergoeding en administratiekosten.

Voorwaarden

  • je hebt een beperkt inkomen (maximaal twee keer het leefloon)
  • je bent minder mobiel
  • je kunt geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
  • je hebt geen eigen auto

Procedure

Lidmaatschap aanvragen

T 050 326 326
thuiszorg@mintus.be

Een rit aanvragen als lid:
T 050 326 326
mindermobielencentrale@mintus.be

 

Meebrengen

  • je identiteitsgegevens
  • gegevens van de huisarts 
  • een inkomensbewijs
  • een klevertje van het ziekenfonds

Bedrag

Jaarlijks lidgeld: € 12, voor echtparen: € 18

Per gereden kilometer betaal je € 0,3957.

In het lidgeld is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen.

.

Contactinformatie