Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale biedt transportmogelijkheid aan personen met een beperkt inkomen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Het gaat hier om senioren of personen met een beperking die kleine uitstappen willen doen, zoals  een familiebezoek, een doktersconsultatie of een winkelbezoek.

Om een afspraak te maken om je lidmaatschap aan te vragen, contacteer je de Dienst Zorgverlening op het nummer 050 32 70 00.

Als lid een rit aanvragen met de Minder Mobielen Centrale kan op
nummer 050 32 68 90 (Brugge) | 
050 32 63 40 (Zeebrugge).

Openingsuren:
09:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00

Voorwaarden

> een beperkt inkomen hebben (niet hoger dan twee maal tarief leefloon)
> minder mobiel zijn ( door een handicap of ziekte)
> geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
> niet over een eigen vervoermiddel  beschikken

Procedure

> Een aanvraag  voor de Minder Mobielen Centrale gebeurt via de Dienst Zorgverlening.
> De maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek.
> Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt men een erkenning met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Iedere aanvraag voor vervoer dient minstens 2 werkdagen op voorhand te gebeuren bij de centrale.

Meebrengen

> identiteitsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)
> identiteitsgegevens van de huisarts (naam, adres,  
  telefoonnummer, e-mail)
> inkomensgegevens (tegemoetkoming hulp aan bejaarden, gewaarborgd inkomen ouderen, kadastraal inkomen, pensioen, huurinkomsten)
> klevertje mutualiteit

Bedrag

> Jaarlijks lidgeld: € 12. Indien je als echtpaar gebruik wenst van te maken van deze dienst, bedraagt het jaarlijks lidgeld € 18.
> Inbegrepen in het lidgeld: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
> Te betalen bedrag per gereden kilometer: € 0,36. 
> Administratiekost per rit: € 0,50.
> De kilometers worden gerekend vanaf de woning van de chauffeur (heen en terug).