Minou Esquenet

Minou Esquenet

Schepen van personeelsbeleid, tewerkstellingsbeleid, sociale economie en landbouw

bevoegdheden
tewerkstellingsbeleid (ook economische ontwikkeling in de regio en aantrekking nieuwe bedrijvigheid), sociale economie en personeelsbeleid, landbouw

kabinet
administratief centrum 't brugse vrije
burg 11, b-8000 brugge
t 050 44 82 12
t 050 44 82 14
f 050 44 82 15
schepen.esquenet@brugge.be

spreekuur
in het kabinet na telefonische afspraak

Deel deze pagina