Mobiele en rondrijdende ambulante handel: toelating

Stad Brugge kan een toelating verlenen voor rondrijdende en mobiele ambulante handel buiten het centrum. In het centrum van Brugge is mobiele en rondrijdende ambulante handel niet toegelaten.

Voorwaarden

De toelating wordt verleend per bepaalde periode of per kalenderjaar.

Rondrijdende ambulante handelaren dienen het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (= de wegcode) strikt te volgen.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen online een aanvraag indienen.

Een machtiging voor het uitoefenen van ambulante activiteiten kan je aanvragen in een erkend ondernemingsloket.

Contactinformatie