Subsidie voor elektrische cargofietsen voor goederentransport

Brugse ondernemingen kunnen een subsidie krijgen om elektrische cargofietsen aan te kopen of langdurig te leasen voor hun goederentransport.  

Hoe vraag je het aan?

 1. Vraag de subsidie aan via het webformulier.  

  Dien je aanvraag in tot maximaal 12 maanden na de aankoop of start van het leasecontract. De deadline voor het indienen van je aanvraag is 1 december 2024.

 2. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd. Wie eerst indient, krijgt dus voorrang.

 3. Voeg alle betalingsbewijzen aan je aanvraag toe en zorg ervoor dat alle documenten ondertekend zijn.

  Je mag bijlagen meesturen.

 4. Stad Brugge beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig.

   Een controle ter plaatse is mogelijk.

 5. De dienst Mobiliteit stuurt een advies naar het college van burgemeester en schepenen.

 6. Ten laatste 30 dagen na de beslissing van het college word je schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 7. Je ontvangt de subsidie op je post- of bankrekening.

Gratis uitproberen van een bakfiets

Twijfel je of een cargofiets interessant is voor jouw zaak? Als Brugse ondernemer kun je er gratis eentje uitproberen!  

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

 • Frequentie: Je hebt recht op maximaal één subsidie per kalenderjaar. De subsidie dekt tot 50 procent van de aankoopprijs of van het totale leasebedrag, met een maximum van € 2.000.
   
 • Financieel: De onderneming prefinanciert de volledige aankoop of leasing. Je kunt dus geen voorschot krijgen. Koop je een cargofiets aan? Dan komen enkel de kosten voor de aankoop van de cargofiets in aanmerking. Bestickering en onderhoud worden dus niet gesubsidieerd. Het betalingsbewijs moet een duidelijk onderscheid maken tussen de prijs van de cargofiets zelf en eventuele andere kosten. Bij leasing moet deze opsplitsing niet gemaakt worden.
   
 • Type: Het betalingsbewijs vermeldt duidelijk het merk en type van de cargofiets. 
   
 • Duurtijd lease: Lease je een cargofiets? Dan komen enkel leasecontracten met een looptijd van minstens 36 maanden in aanmerking. Het contract moet de start- en einddatum van de overeenkomst vermelden.
   
 • Locatie: Je moet de cargofiets gebruiken op het grondgebied van Brugge. Je mag de cargofiets niet overdragen naar andere filialen buiten Brugge. Je voorziet zelf een parkeerplaats voor de elektrische cargofiets.
   
 • Gebruik: Je moet kunnen aantonen dat je de fiets gebruikt om een groot volume aan goederen te verplaatsen. Dit moet op structurele basis gebeuren (bijvoorbeeld: je moet elke dag bij een groot aantal klanten leveren). Fietsen die vooral voor personenvervoer (woon-werkverkeer) gebruikt worden, komen niet in aanmerking. Verkoop je een aangekochte cargofiets binnen de 3 jaar, dan is het mogelijk dat je de subsidie (deels) moet terugbetalen. Dit geldt ook wanneer je een langdurige lease vroegtijdig stopt.
   
 • Bestickering: Wanneer je subsidieaanvraag goedgekeurd is, krijg je van Stad Brugge een sticker met het logo van BruggeNaarMorgen, die je op de elektrische cargofiets kleeft.  
   
 • Schade of diefstal: Is de elektrische cargofiets gestolen of zwaar beschadigd na een ongeval? Zorg er dan voor dat je een proces-verbaal kunt tonen bij een controle. 

Maximaal één subsidie per kalenderjaar

Je hebt recht op maximaal één subsidie per kalenderjaar. De subsidie dekt tot 50 procent van de aankoopprijs of van het totale leasebedrag, met een maximum van € 2.000.

Uitzonderingen

Organiseert je onderneming voornamelijk personenvervoer, dan kom je niet in aanmerking voor deze subsidie.

Niet-elektrische cargofietsen of cargofietsen langer dan 3 meter en/of breder dan 1 meter, komen ook niet in aanmerking.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten