Subsidie voor ondernemingen die (semi)publieke laadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen

Brugse ondernemingen kunnen een subsidie aanvragen voor het plaatsen van semipublieke laadpalen op hun private terreinen.

Een laadpaal is semipubliek wanneer deze zich niet op het openbaar domein bevindt, maar wel minstens 10 uur per 24 uur ononderbroken en volledig opengesteld wordt voor het publiek.

Hoe vraag je het aan?

 1. Vul het online aanvraagformulier in, maximaal 12 maanden na de installatie van de laadpaal. 

  De subsidieaanvraag wordt ingediend door een verantwoordelijke van de onderneming met goedkeuring van de directie (die de aanvraag ook ondertekent).

  De aanvraag moet vergezeld zijn van de vereiste handtekeningen en betalingsbewijzen. 

 2. De dienst Mobiliteit beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. 

  Een controle ter plaatse is mogelijk. 

 3. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van een advies van de Dienst Mobiliteit. 

  De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager en dit uiterlijk 30 dagen na de beslissing.

 4. De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 500 per laadpaal. De aanvrager heeft recht op maximaal € 1.000 subsidie per kalenderjaar (voor 2 laadpalen). 

De subsidie is niet cumuleerbaar met andere bijdragen, subsidies of premies voor laadpalen die worden toegekend door Stad Brugge.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden kun je raadplegen in het reglement onderaan deze pagina.

Uitzonderingen

Uitgesloten:

 • Realisaties op het openbaar domein;
 • Realisaties op locaties die zich op meer dan 250 meter van woongebied bevinden (bijvoorbeeld in havengebied);
 • Realisaties aan tankstations en laadpalen geïnstalleerd ter vervanging van een andere laadpaal komen niet in aanmerking.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten