Parkeervergunning zorgverstrekkers

Je kan als zorgverlener een parkeervergunning voor zorgverstrekkers of erkende zorgorganisaties aanvragen.

Waar gaat het over?

Je kan als zorgverstrekker een parkeervergunning aanvragen, waarmee je vrijgesteld bent van de blauwe zone of betalend parkeren. Daarbij maken we een onderscheid tussen 3 categorieën.

 1. Instellingen voor dagopvang of residentiële opvang van personen met een beperking (categorie 1)
  Je kan per instelling maximaal 5 parkeervergunningen aanvragen, met 1 nummerplaat per kaart. Het gebruik van de kaart is beperkt tot de zone vermeld op de kaart. De zone wordt bepaald op basis van de locatie waar de opvang gebeurt zoals opgegeven bij de aanvraag.
 2. Thuiszorg en thuisverpleging (categorie 2)
  Je kan een papieren parkeerkaart aanvragen voor voertuigen op naam van organisaties of voor personen die werken in georganiseerd verband in opdracht van die organisaties, die op permanente basis om sociaal/medische redenen specifieke diensten van thuiszorg en/of thuisverpleging verstrekken aan natuurlijke personen in bewonerszone 1 (= de straten in de binnenstad).
 3. Individuele zorgverstrekkers (categorie 3)
  Er kan een papieren parkeerkaart afgeleverd worden voor voertuigen op naam van individuele zorgverstrekkers die een zorgpraktijk hebben op het grondgebied van de stad Brugge en die in het kader van een huisbezoek medische zorgen verstrekken aan personen in bewonerszone 1 (= de straten in de binnenstad).

Hoe vraag je het aan?

 1. Maak een afspraak in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling.

 2. Kom langs en neem de nodige documenten mee.

Hoeveel kost het?

De parkeervergunning kost 100 per jaar.

Waar kan je terecht?

Kies een locatie

Klik op een van de knoppen hieronder.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden voor instellingen voor dagopvang of residentiële opvang van personen met een beperking (categorie 1)

 • De voertuigen moeten op naam van die instelling staan.
 • Instellingen van categorie 1 dienen bij hun aanvraag een bewijs van locatie in de bewonerszone van aanvraag voor te leggen.
 • Enkel aan te vragen voor voertuigen die noodzakelijk zijn en in hoofdzaak gebruikt worden voor het vervoer naar/van instellingen voor dagopvang of residentiële opvang van personen met een beperking.

Voorwaarden voor thuiszorg en thuisverpleging (categorie 2)

 • De instelling moet beschikken over een officiële erkenning met een RIZIV nummer.
 • Voertuigen op naam van organisaties of van personen in dienstverband bij die organisaties die specifieke diensten verstrekken op basis van dienstencheques zijn uitgesloten.
 • Per organisatie worden maximaal 30 parkeerkaarten afgeleverd.
 • Per kaart worden maximaal 1 nummerplaat vermeld.
 • De vrijstelling van het betalend parkeren is beperkt tot maximaal 4 uur.
 • Het begintijdstip wordt aangeduid via een geldige parkeerschijf die gebruikt wordt conform de reglementering.
 • De instelling verklaart dat zij op permanente basis om sociaal/medische redenen specifieke diensten van thuiszorg en/of thuisverpleging verstrekken aan natuurlijke personen in de bewonerszone 1.
 • Het gebruik van de kaart is beperkt tot het betalend parkeren in de bewonerszone 1, uitgezonderd in een aantal winkel- en poortstraten.
  Bekijk de lijst bij downloads.

Voorwaarden voor individuele zorgverstrekkers (categorie 3)

 • Een individuele zorgverstrekker moet beschikken over een officiële erkenning met een RIZIV nummer.
 • Per zorgverstrekker wordt maximaal 1 parkeerkaart afgeleverd.
 • Op de kaart wordt maximaal 1 nummerplaat vermeld.
 • Het gebruik van de kaart is beperkt tot het betalend parkeren in de zone 1 (binnenstad), uitgezonderd in een aantal winkel- en poortstraten. Bekijk de lijst.
 • De vrijstelling van het betalend parkeren is beperkt tot maximaal 1 uur
 • Het begintijdstip wordt aangeduid via een geldige parkeerschijf die gebruikt wordt conform de reglementering.
 • Individuele zorgverstrekkers moeten het bewijs leveren van de vestiging van de zorgpraktijk op het Brugs rondgebied en moeten een verklaring ondertekenen dat ze in het kader van huisbezoeken medische zorgen verstrekken aan personen in bewonerszone 1.

Veelgestelde vragen

Bewoners van de binnenstad, die hulpbehoevend zijn en waarvoor mantelzorgers zijn aangesteld en officieel erkend zijn bij de dienst Welzijn van Stad Brugge, kunnen per kalenderjaar 160 bezoekerscodes aankopen. Dit betekent dat er bovenop de 90 "standaard bezoekerscodes" er 70 extra bezoekerscodes worden aangeboden.

Zorgverleners vinden niet altijd een parkeerplaats dicht bij de woning van hun patiënt. Als bewoner kan je jouw parkeren voor op jouw oprit of voor jouw garagepoort mogelijk maken voor zorgverstrekkers. Vraag de sticker 'Parkeer plus zorg' aan en hang deze zichtbaar uit.

Een zorgverstrekker die in het bezit zijn is van de parkeerkaart categorie 2 of 3 kan dan 1 uur gratis parkeren voor jouw garagepoort of inrit. De zorgverstrekkers moet de parkeerkaart zichtbaar in de wagen leggen met vermelding van het telefoonnummer. De zorgverstrekker verplaatst het voertuig zo snel mogelijk op eenvoudig verzoek van de bewoner van de oprit.

Bestel de sticker online of telefonisch op het nummer 050 44 8000.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten