Spertijden Brugse Bruggen

De reien en het vele water in en rond de stad geven Brugge een uniek karakter. Dit water vormt ook een belangrijke as voor het scheepvaartverkeer van en naar de havens van Zeebrugge en Oostende. Om die verkeersstromen goed af te stemmen op het drukke wegverkeer, gelden op bepaalde momenten spertijden. Dit zijn vaste momenten waarop de bruggen rond de stad niet geopend worden voor het scheepvaartverkeer.

Welke bruggen hebben spertijden?

De spertijden in Brugge zijn van toepassing op deze bruggen:

 • de Steenbruggebrug
 • de Katelijnepoortbrug
 • de Gentpoortbrug
 • de beide Kruispoortbruggen
 • de Dammepoortsluis en bijhorende bruggen
 • de Warandebrug
 • de Krakelebrug
 • de Scheepsdalebrug
 • de Boudewijnbrug

Wanneer vallen de spertijden?

De bruggen blijven gesloten

 • van maandag tot vrijdag van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 16.30 uur tot 17.30 uur
 • op woensdag van 11.50 uur tot 12.30 uur (niet in juli en augustus)

Met uitzondering van de Warandebrug worden deze bruggen bovendien niet geopend tijdens de eerste tien minuten na de doorvaart van een schip.

De Moerbruggebrug wordt niet bediend van maandag tot vrijdag van 7.30 uur tot 8.30 uur.

De Katelijnepoortbrug, de Gentpoortbrug, de Warandebrug en de Krakelebrug worden nooit tegelijkertijd geopend.

Uitzonderingen

In periodes van droogte of wateroverlast kunnen er extra beperkingen voor de scheepvaart opgelegd worden. Deze maatregelen kunnen een impact hebben op de spertijden van de Brugse bruggen.

Ook naar aanleiding van specifieke situaties kunnen de spertijden tijdelijk bijgestuurd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval naar aanleiding van de onbeschikbaarheid van de Krakelebrug:

 • De spertijden voor de Boudewijnbrug zijn tijdelijk aangepast (’s morgens, ’s avonds en op woensdagmiddag verlengd met een half uur)
 • de Dampoortbruggen worden niet geopend tegelijkertijd met de Boudewijnbrug.

Specifieke beperkingen voor de pleziervaart

Van maandag tot vrijdag worden de Katelijnepoortbrug, de Gentpoortbrug, de beide Kruispoortbruggen, de Dammepoortsluis en bijhorende bruggen, de Warandebrug, de Krakelebrug, de Scheepsdalebrug en de Boudewijnbrug niet bediend voor pleziervaart alleen. Deze bootjes moeten dan wachten tot de brug voor beroepsvaart wordt geopend.

De bruggen kunnen wel specifiek voor pleziervaart geopend worden wanneer:

 • er geen schip de Moerbruggebrug of de Nieuwegebrug binnen de twee uur zal bereiken;
 • of er minstens twee uur voorbij gingen sinds de laatste opening.

Voor de pleziervaart gelden verder de volgende specifieke beperkingen:

 • Vanuit Gent richting Brugge:
  • Geen beperking van doorvaart aan Moerbruggebrug.
  • Een maximale wachttijd van één uur aan Steenbruggebrug.
 • Vanuit de Flandria-jachthaven richting kust:
  • Een gegroepeerde bediening om 09.00 uur aan de Katelijnepoortbrug waarna de boten in konvooi richting kust varen.
  • Aan de Katelijnepoortbrug ligt een wachtsteiger aan de Katelijnepoortbrug voor boten die op een opening moeten wachten.
 • Vanuit de kust richting Brugge:
  • Geen beperking van doorvaart aan Nieuwegebrug.
  • Een gegroepeerde bediening om 14.00 uur aan de Scheepsdalebrug waarna de boten in konvooi richting Brugge varen.
 • Vanuit Brugge richting Gent:
  • Een gegroepeerde bediening om 09.30 uur aan de Gentpoortbrug waarna de boten in konvooi richting Gent varen.

Grote groepen pleziervaartuigen (met meer dan 10 boten) hebben (behoudens de spertijden) altijd vrije doorvaart zonder wachttijden. De pleziervaarders worden verzocht zoveel mogelijk samen te vertrekken en aan de bruggen kort op elkaar aan te sluiten.

Vragen of klachten over spertijden

De Vlaamse Waterweg waakt over de correcte toepassing van deze spertijden. Heb je een vraag of klacht over de spertijden, dan kan je dit melden via de Vlaamse waterweg.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media