Gemachtigd opzichter

Gemachtigde opzichters helpen groepen kinderen of scholieren (of een andere groep) op hun tocht van, naar en aan school, instelling of gelijk welke andere plaats waar een activiteit is. Vaak is dit een leerkracht, geëngageerde ouder, WZC-personeel, leider van een jeugdbeweging, stadswachter of vrijwilliger.

Zo herken je een gemachtigd opzichter

  • Een band om de linkerarm met horizontaal de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook 'Stad Brugge'.
  • Een reproductie van het verbodsbord C3, voorzien van reflecterende producten.
  • Een fluo hesje met achteraan in zwarte letters 'Stad Brugge'. 

Taken en bevoegdheden

Gemachtigde opzichters helpen groepen kinderen of scholieren (of een andere groep) op hun tocht van, naar en aan school, instelling of gelijk welke andere plaats waar een activiteit is.

De gemachtigd opzichter:

  • kan het verkeer stilleggen om deze groepen te laten oversteken;
  • kan hen verbieden om over te steken, zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal zijn;
  • mag 'aanwijzingen' geven, suggesties om iets te doen of niet te doen. Deze aanwijzingen moeten in overeenstemming zijn met de geldende verkeertekens en hebben nooit de waarde of bindende kracht van een bevel;kunnen geen proces-verbaal opstellen of identiteitscontroles uitvoeren;
  • kan een overtreding aangeven bij de politie of formeel klacht indienen. 

Belangrijk: de gemachtigd opzichter oefent zijn bevoegdheden uit in de gemeente waar hij gemachtigd is. Als hij in een naburige gemeente optreedt, moet die betrokken gemeente haar toestemming geven.

Verplichtingen voor andere weggebruikers

  • Het verkeersreglement verbiedt weggebruikers te breken door de groep die de rijbaan oversteekt onder de controle van een gemachtigd opzichter.
  • Het verkeersreglement verplicht weggebruikers om de aanwijzingen op te volgen die, ter beveiliging van het oversteken van de groep, door daartoe gemachtigde opzichters wordt gegeven.

Opleiding gemachtigd opzichter

De dienst Verkeerstechniek organiseert op geregelde tijdstippen de opleiding gemachtigd opzichter. Voor leerkrachten, geëngageerde ouders, personeel van woonzorgcentra, leiders van jeugdbewegingen, stadswachters en vrijwilligers is het een ideale manier om hun steentje bij te dragen aan het verzekeren van een veilige (school)omgeving.

De gemachtigde opzichter wordt aangesteld door de burgemeester. De Stad zorgt voor de gepaste verzekering en uitrusting.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten