Jonge verkeersambassadeurs

De verkeersambassadeurs zijn leerlingen uit het 6de leerjaar die een schooljaar lang een rolmodel voor de andere leerlingen zijn rond duurzame en veilige verplaatsingen van en naar school.

De werking

Bij het begin van het schooljaar krijgen alle Brugse scholen van het gewone basisonderwijs de kans om uit elk van hun 6de leerjaren maximum twee leerlingen te kiezen die verkeersambassadeurs van Stad Brugge willen worden.

Sensibiliserende acties

Met ondersteuning van een volwassen begeleider (leerkracht of verkeersouder) uit hun school, organiseren zij een schooljaar lang een achttal sensibiliserende acties die de veiligheid in hun schoolomgeving verhogen.  

Ondersteunend materiaal

Het verkeerseducatieteam van Stad Brugge reikt de scholen hiervoor ondersteunend materiaal aan zoals bijvoorbeeld gepersonaliseerde schoolbanners en hesjes, campagneliedjes en een inspiratiegids.

Soms worden deze Brugse verkeersambassadeurs ook ingezet op grotere schaal, bijvoorbeeld als acteurs in een infofilmpje rond 'vierkant groen voor fietsers' of worden zij actief betrokken in het mee bepalen van het traject van een nieuwe verkeerseducatieve route (VERO) voor fietsers.

 

Verkeersambassadeurs aan de slag

Meer info

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media