Mobiliteitsplan

Stad Brugge heeft een Mobiliteitsplan. Je kunt het hier downloaden.

Het mobiliteitsplan is mee gebaseerd op de liefst 1.900 suggesties die het stadsbestuur van de Bruggelingen ontving tijdens inspraakmomenten.

Het plan gaat uit van het STOP-principe, waarbij eerst aandacht is voor de Stappers, dan voor de Trappers, dan voor het Openbaar vervoer en ten slotte voor de Personenwagens.

Hieronder de vier krachtlijnen.

Eenvoudiger en duidelijker parkeren

De binnenstad telt nu verschillende parkeerzones, maar op termijn wordt de stad één grote bewonerszone. De bewonerskaart geldt straks dus voor de hele binnenstad. 

Om de parkeerdruk in de deelgemeenten grenzend aan de binnenstad (circa 5 min. wandelafstand) te beheersen, zullen bewoners ook daar over een bewonerskaart voor hun specifieke deelgemeentezone beschikken.

Bezoekers worden aangeraden de randparkings te gebruiken of ondergronds te parkeren. De Stad blijft autodelen stimuleren en breidt ook het kortparkeren uit in de deelgemeenten.

Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

oversteekplaatsDe uitbreiding van devoetgangerszones in drie fasen draagt hiertoe bij. Brugge ondertekende als enige centrumstad het SAVE-charter. 
Samen met de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) moeten enkele doelstellingen rond verkeersveiligheid binnen afzienbare tijd gehaald worden.

Ook het invoeren van zone 30 in sommige deelgemeenten staat hoog op de agenda. Net zoals de snelheid op de ring rond Brugge (R30). Die gaat op sommige stukken naar omlaag.

We blijven ook inzetten op een veilige schoolomgeving.


Weren van zwaar verkeer in binnenstad en woonkernen deelgemeenten

Om de leefbaarheid, aantrekkingskracht en veiligheid van onze stad te verhogen, gelden er nieuwe maatregel en om het zwaar verkeer in betere banen te leiden:

  • Voertuigen die meer dan 12 ton*wegen, zullen de binnenstad niet langer binnen mogen.
  • Voertuigen tussen de 3,5 ton en 12* ton zullen enkel nog binnen mogen tussen 6u en 11u én tussen 19u en 21u.

*bij de effectieve uitvoering van het mobiliteitsplan is er beslist om de tonnagebeperking van 10 ton op te trekken naar 12 ton. De info op de website is dus recenter dan de informatie in het mobiliteitsplan en de brochure.

Gemotiveerde uitzonderingen dienen voorgelegd te worden aan het kabinet van de korpschef via PZ.Brugge.Korpschef@police.belgium.eu.

Intussen zijn veel ondernemingen bezig met alternatieven zoals bv. CityDepot en Bubble Post.


Openbaar vervoer aangepast aan nieuwe tijd

openbaar vervoerHet busverkeer wordt beter afgestemd op de drukte en het gemengd verkeer in de stad. Dit betekent andere rijroutes en lichter verkeer in de binnenstad. Concreet is het de bedoeling om in de historische binnenstad in bepaalde zones kleinere bussen te laten rijden. 

Ook moeten bussen het centrum vermijden als dat overbodig blijkt te zijn.
De Stad wil hoe dan ook een verbetering van het openbaar vervoer en een beter bereik van de noordelijke deelgemeenten.

Contactinformatie