Moeilijk toeristisch 2016 met hoopgevende cijfers afgerond

1
feb
2017

Dat 2016 omwille van geopolitieke gebeurtenissen voor het toerisme in Brugge geen boerenjaar zou worden, stond in de sterren geschreven. Burgemeester Renaat Landuyt: “In de binnenstad werden vorig jaar 6,7 miljoen bezoekers geteld. Dat zijn er 16,5% minder dan in het recordjaar 2015. De daling weerspiegelt zich ook in de cijfers van de stedelijke musea en de attracties. Desondanks sloot het jaar af met kwartaalcijfers die beduidend beter waren dan het jaargemiddelde en zelfs groei in bepaalde voor Brugge belangrijke herkomstmarkten.  7 van de 10 topdagen werden dan ook in de maand december gerealiseerd”.

Brugge heeft sinds 2015 een eigen barometer die bezoekersgegevens via mobiele telefoniedata verzamelt voor 3 type bezoekers: dagrecreanten, dagtoeristen en verblijfstoeristen. Hieronder de belangrijkste conclusies:

Dagrecreanten

Dagrecreanten zijn bezoekers die uit 17 omliggende gemeenten naar Brugge komen om er te shoppen en van cultuur te genieten. Hun aantal bedroeg in 2016 ruim 1,2 miljoen wat neerkomt op een daling van 4,6% ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral tussen mei en oktober en vanuit de randgemeenten kwamen minder dagrecreanten naar Brugge.  Maar diegenen die Brugge bezochten bleven gemiddeld iets langer dan in 2015.

Dagtoeristen

Dagtoeristen zijn bezoekers die buiten een straal van 20 kilometer rondom Brugge wonen en omwille van een recreatief motief de binnenstad langer dan 1 uur bezoeken. In 2016 brachten bijna 4,5 miljoen dagjesmensen een bezoek aan Brugge of 15,1% minder dan het jaar ervoor. Hoofdoorzaak is het lager aantal buitenlandse bezoekers (en in mindere mate het lager aantal Belgen) die in een andere stad of regio overnachten en van daaruit een excursie naar Brugge ondernemen.

Het aantal zgn. excursionisten daalde van ca. 30% in 2015 naar ca. 18% in 2016. Het aantal bezoekers dat vanuit de eigen woonplaats in België naar Brugge kwam, nam dan weer toe maar kon het verlies van bijna 800.000 dagtoeristen niet compenseren. Voor de drie laatste maanden van het jaar is de achteruitgang systematisch gedaald. In december werd de eerste en enige groei genoteerd uit volgende herkomstmarkten: Duitsland (+43,9%), Spanje (+41%), Verenigde Staten (+17%) en Italië (+15%).

Verblijfstoeristen

Brugge verwelkomde in 2016 ruim 1 miljoen verblijfstoeristen. Dat zijn er 20,5% minder dan in 2015. De verblijfstoeristen totaliseerden samen 1,7 miljoen overnachtingen waarvan drie kwart in de binnenstad wordt gerealiseerd. Het gecumuleerd effect van de duurdere Euro en de gebeurtenissen op het continent deed vooral de Britten wegblijven. In 2016 kwamen 44% minder Britten naar Brugge die ongeveer 40% van het verlies in overnachtingen vertegenwoordigen.

Maar ook de andere buurlanden, die doorgaans voor het verblijfstoerisme belangrijk zijn, zagen hun volume met 20% à 25% dalen ten opzichte van 2015. Het aantal overnachtingen uit het binnenland nam dan weer toe met 3,6%; een bevestiging van het fenomeen dat in onzekere tijden mensen vooral in het binnenland vakantie nemen. In het laatste kwartaal is de achteruitgang in aankomsten gestagneerd. Het jaar sloot af met een betere decembermaand waarbij net zoals bij de dagtoeristen een stijging van het aantal overnachtingen werd genoteerd vanuit Duitsland (+0,9%), Spanje (+30,3%), Verenigde Staten (+37,5%) en Italië (+27,3%).

Musea en attracties

De lagere bezoekersaantallen hebben logischerwijze een impact gehad op het aantal bezoekers aan de stedelijke musea die eveneens vooral uit het buitenland komen. Musea Brugge tikte in 2016 af op net geen 800.000 bezoekers. Dat zijn er 150.000 minder dan in 2015. Medeoorzaak van de terugval is de inperking van het aantal toegelaten bezoekers aan het Belfort om veiligheidsredenen en de tijdelijke sluiting van de OLV-kerk omwille van renovatiewerken.

Beiden bekleden in de top 5 plaatsen 1 en 2, gevolgd door het Groeningemuseum, het Sint-Janshospitaal en het stadhuis. Andere blikvangers in 2016 waren de tijdelijke tentoonstellingen ‘De Heksen van Bruegel’; ‘Eight Volumes of Fantasy. Maryam Najd’; ‘Abstracte lijnen. 100 jaar Luc Peire’; ‘De kunst van het recht’ en ‘Het Laatste oordeel van Jheronimus Bosch: een meesterwerk gerestaureerd’. Deze tentoonstellingen brachten ca. 111.000 bezoekers naar de museumlocaties waar ze plaatsvonden.

Bootjes

Ook de bootjesexploitanten zagen het aantal passagiers in 2016 met 17% teruglopen t.o.v. 2015, het op één na beste jaar ooit. Schepen voor bootjes en koetsen Hilde Decleer: “Met 990.173 passagiers op jaarbasis blijven de bootjes wel boven het gemiddelde van de afgelopen 11 jaar. We noteerden in het laatste kwartaal terug goede cijfers die gelijklopen met het jaar voorheen”. Eenzelfde verhaal bij de sightseeingbusjes. Ook hier een daling in 2016 met 25% met gelukkig terug een fantastische eindspurt in het vierde kwartaal waarbij terug met groei werd aangeknoopt.

Burgemeester Renaat Landuyt: “Met de hoopgevende cijfers eind 2016 duimen we voor een beter 2017. Onze gerichte campagnes in Duitsland en Italië hadden eind 2016 al resultaat en lopen deze winter verder. De campagne die we deze winter samen met P&O in UK voeren ter ondersteuning van het verblijfstoerisme in januari en februari mist haar effect niet. Tegelijk werken we verder om Brugge structureel weerbaarder te maken tegen onverwachte gebeurtenissen. De realisatie van het nieuwe beurs- en congresgebouw past in dit plaatje. Binnenkort zullen we aantal nieuwe internationale busverbindingen vanuit/naar belangrijke transporthubs aankondigen waardoor we minder afhankelijk worden van de klassieke aanvoerlijnen over Brussel”.

Deel deze pagina