Mogelijkheid tot inspraak ontwerplijst zwemwaters

17
dec
2018

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn van kracht. Ze vormt de basis voor het toezicht op de zwemwaterkwaliteit in het binnenland en aan de kust.

Europa heeft met de Zwemwaterrichtlijn een dubbele bedoeling: enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

De Zwemwaterrichtlijn stelt dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet aangekondigd worden met het oog op inspraak van het publiek. Gedurende 30 dagen kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over de ontwerplijst.

De ontwerplijst wordt uitgehangen in elke betrokken gemeente en kan ook teruggevonden worden op de website www.kwaliteitzwemwater.be

Het openbaar onderzoek loop van 21 december 2018 tot en met 20 januari 2019. In die periode kan je bemerkingen of suggesties overmaken:

  • per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp ‘inspraak zwemwater’.

  • per brief naar:  

Inspraak zwemwater
Vlaamse Milieumaatschappij
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst

Met de verkregen informatie zal rekening gehouden worden bij het opstellen van de definitieve lijst van zwemwateren.

Voor meer informatie omtrent dit openbaar onderzoek en de zwemwaterkwaliteit: neem een kijkje op www.kwaliteitzwemwater.be .

In Brugge bevinden zich volgende badzones die voorkomen op de ontwerplijst:

Zwemzones binnenland

Gemeente

Oppervlaktewate

(vergund als zwemwater)

Brugge

Damse Vaart

 

Sint-Pietersplas

Het voorgestelde badseizoen loopt van 1 mei 2019 tot en met 15 september 2019.

Zwemzones kust

Naam zwemwater waarin meetpunt ligt

Naam zwemwater

Begin zwemwater

Einde zwemwater

Brugge Westkant – Zeebrugge

Brugge Westkant – Zeebrugge

N51°19.682’

N51°19.796’

 

 

E003°10.320’

E003°10.776’

Het voorgestelde badseizoen voor de kust loopt van 1 juni 2019 tot en met 15 september 2019.

 Informatie voer de zwemwater(en) kan je verkrijgen via info@vmm.be 

 

Deel deze pagina