Muziek op evenementen: afwijking geluidsnorm aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Adresgegevens 1

Info over het evenement

Verwacht aantal personen op het evenement *
Plaats waar het evenement doorgaat *
Het evenement gaat door *
Aard van de activiteit *
Leeftijd van de doelgroep *
Duid aan vanaf wanneer tot wanneer je wil afwijken van de geldende geluidsnorm. Klik op de rode + hieronder om een bijkomende periode van geluidsafwijking aan te duiden. Het is belangrijk dat je de geluidsafwijking periode per periode weergeeft. *
Mogelijk zijn er tijdens de duur van je evenement periodes waarbij je niet wil afwijken van de geldende geluidsnorm. Duid ze hieronder aan. Klik op het + teken hieronder om een bijkomende periode aan te duiden.
Treden er muziekgroepen op *
Treedt er een DJ op? *
Is er een soundcheck? *
Tijdstip van de soundcheck(s)

Details over de geluidsinstallatie

Vink aan

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  90 dB(A) - LAeq, 15 min

 

Het maximum toegelaten geluidsniveau is afhankelijk van de aard en duur van het evenement, de omgeving en het advies van de politie. Er kan steeds een gemotiveerde beslissing genomen worden om strengere geluidsnormen op te leggen.

 

Voor een doelgroep jonger dan 12 jaar wordt een afwijking niet toegestaan om het risico op gehoorschade te voorkomen.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  93 dB(A) - LAeq, 15 min

 

Het maximum toegelaten geluidsniveau is afhankelijk van de aard en duur van het evenement, de omgeving en het advies van de politie. Er kan steeds een gemotiveerde beslissing genomen worden om strengere geluidsnormen op te leggen.

 

Voor een doelgroep jonger dan 12 jaar wordt een afwijking niet toegestaan om het risico op gehoorschade te voorkomen.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  95 dB(A) - LAeq, 15 min

 

Het maximum toegelaten geluidsniveau is afhankelijk van de aard en duur van het evenement, de omgeving en het advies van de politie. Er kan steeds een gemotiveerde beslissing genomen worden om strengere geluidsnormen op te leggen.

 

Voor een doelgroep jonger dan 12 jaar wordt een afwijking niet toegestaan om het risico op gehoorschade te voorkomen.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  92 dB(A) - LAeq, 15 min

 

Het maximum toegelaten geluidsniveau is afhankelijk van de aard en duur van het evenement, de omgeving en het advies van de politie. Er kan steeds een gemotiveerde beslissing genomen worden om strengere geluidsnormen op te leggen.

 

Voor een doelgroep jonger dan 12 jaar wordt een afwijking niet toegestaan om het risico op gehoorschade te voorkomen.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  95 dB(A) - LAeq, 15 min

 

Het maximum toegelaten geluidsniveau is afhankelijk van de aard en duur van het evenement, de omgeving en het advies van de politie. Er kan steeds een gemotiveerde beslissing genomen worden om strengere geluidsnormen op te leggen.

 

Voor een doelgroep jonger dan 12 jaar wordt een afwijking niet toegestaan om het risico op gehoorschade te voorkomen.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  98 dB(A) - LAeq, 15 min

 

Het maximum toegelaten geluidsniveau is afhankelijk van de aard en duur van het evenement, de omgeving en het advies van de politie. Er kan steeds een gemotiveerde beslissing genomen worden om strengere geluidsnormen op te leggen.

 

Voor een doelgroep jonger dan 12 jaar wordt een afwijking niet toegestaan om het risico op gehoorschade te voorkomen.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  90 dB(A) - LAeq, 15 min

 

Het maximum toegelaten geluidsniveau is afhankelijk van de aard en duur van het evenement, de omgeving en het advies van de politie. Er kan steeds een gemotiveerde beslissing genomen worden om strengere geluidsnormen op te leggen.

 

Voor een doelgroep jonger dan 12 jaar wordt een afwijking niet toegestaan om het risico op gehoorschade te voorkomen.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  93 dB(A) - LAeq, 15 min

 

Het maximum toegelaten geluidsniveau is afhankelijk van de aard en duur van het evenement, de omgeving en het advies van de politie. Er kan steeds een gemotiveerde beslissing genomen worden om strengere geluidsnormen op te leggen.

 

Voor een doelgroep jonger dan 12 jaar wordt een afwijking niet toegestaan om het risico op gehoorschade te voorkomen.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  95 dB(A) - LAeq, 15 min

 

Het maximum toegelaten geluidsniveau is afhankelijk van de aard en duur van het evenement, de omgeving en het advies van de politie. Er kan steeds een gemotiveerde beslissing genomen worden om strengere geluidsnormen op te leggen.

 

Voor een doelgroep jonger dan 12 jaar wordt een afwijking niet toegestaan om het risico op gehoorschade te voorkomen.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.