Muziek op evenementen: afwijking geluidsnorm aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Adresgegevens 1

Info over het evenement

Verwacht aantal personen op het evenement *
Plaats waar het evenement doorgaat *
Het evenement gaat door *
Aard van de activiteit *
Leeftijd van de doelgroep *
Duid aan vanaf wanneer tot wanneer je wil afwijken van de geldende geluidsnorm. Klik op de rode + hieronder om een bijkomende periode van geluidsafwijking aan te duiden. Het is belangrijk dat je de geluidsafwijking periode per periode weergeeft. *
Mogelijk zijn er tijdens de duur van je evenement periodes waarbij je niet wil afwijken van de geldende geluidsnorm. Duid ze hieronder aan. Klik op het + teken hieronder om een bijkomende periode aan te duiden.
Treden er muziekgroepen op *
Treedt er een DJ op? *
Is er een soundcheck? *
Tijdstip van de soundcheck(s)

Details over de geluidsinstallatie

Vink aan

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  90 dB(A) - LAeq, 15 min

Is de doelgroep jonder dan 12 jaar, dan kunnen strengere geluidsnormen worden opgelegd.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  93 dB(A) - LAeq, 15 min

Is de doelgroep jonder dan 12 jaar, dan kunnen strengere geluidsnormen worden opgelegd.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  95 dB(A) - LAeq, 15 min

Is de doelgroep jonder dan 12 jaar, dan kunnen strengere geluidsnormen worden opgelegd.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  92 dB(A) - LAeq, 15 min

Is de doelgroep jonder dan 12 jaar, dan kunnen strengere geluidsnormen worden opgelegd.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  95 dB(A) - LAeq, 15 min

Is de doelgroep jonder dan 12 jaar, dan kunnen strengere geluidsnormen worden opgelegd.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  98 dB(A) - LAeq, 15 min

Is de doelgroep jonder dan 12 jaar, dan kunnen strengere geluidsnormen worden opgelegd.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  90 dB(A) - LAeq, 15 min

Is de doelgroep jonder dan 12 jaar, dan kunnen strengere geluidsnormen worden opgelegd.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  93 dB(A) - LAeq, 15 min

Is de doelgroep jonder dan 12 jaar, dan kunnen strengere geluidsnormen worden opgelegd.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Voor dit evenement gelden volgens de beslissingsboom volgende geluidsnormen:

Maximum toegelaten geluidsniveau:  95 dB(A) - LAeq, 15 min

Is de doelgroep jonder dan 12 jaar, dan kunnen strengere geluidsnormen worden opgelegd.

Ik ga akkoord met dit maximum geluidsniveau *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.