Muziekmelding

Een muziekmelding moet je aanvragen voor het spelen van elektronisch versterkte muziek in lokalen zoals cafés, parochiezalen, jeugdlokalen, sportcafetaria's….

Dit geldt zowel voor de vaste muziekinstallatie in een horecazaak als voor een éénmalig evenement zoals een feest, fuif in een zaaltje.

Het toegelaten geluidsniveau bedraagt LAeq,15 min 85 dB(A) en LAmax, slow 92 dB(A). Er gelden eveneens normen afhankelijk van de buurt.

Voorwaarden

Je vraagt als horeca-uitbater of organisator de muziekmelding aan één maand voor het evenement.

Procedure

Je doet de aanvraag via het online-formulier.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Je kan een afwijking op de geluidsnormen aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen zodat het toegelaten maximum geluidsniveau hoger ligt. Dit wordt aangvraagd voor uitzonderlijke evenementen en gelegenheden.

 

Regelgeving

Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem dd. 29/4/2013