Muziekmelding indienen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens van de exploitant of organisator

Gebeurt de exploitatie/organisatie door een natuurlijk persoon of als rechtspersoon? *
Adresgegevens 1

Maatschappelijke zetel

Adresgegevens 2


Gegevens van de vertegenwoordiger van de
rechtspersoon die de melding invult

Gegevens verantwoordelijke (persoon die kan worden bereikt bij vragen of problemen)

Gegevens van de inrichting of plaats van het evenement

Adresgegevens 3
De muziek wordt gespeeld *
Waarvoor doe je de melding? *
De fuif of het dansfeest is *

Aard en technische kenmerken van de muziekinstallatie

Vink aan *

Vul indien beschikbaar info in over de muziekinstallatie

Duur / data van het spelen van muziek

Voor tijdelijke installatie (dansfeest, activiteit, fuif)

Datum en tijd

Voor vaste installatie (café, restaurant...)

Vink aan *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.