Na positieve evaluatie: Edward De Denestraat wordt permanent fietsstraat

3
Mar
2020

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 2 maart 2020 om de fietsstraat in de Edward De Denestraat in Assebroek permanent als fietsstraat in te richten.

Eind augustus 2019 werd een proefproject gelanceerd waarbij het traject Vestingstraat - Edward De Denestraat - Weidestraat (tot  het kruispunt met de Wantestraat) werd ingericht als fietsstraat. Het proefproject werd in december geëvalueerd aan de hand van een bevraging van de buurtbewoners in de ruime omgeving. Uit deze bevraging blijkt dat de overgrote meerderheid (71 procent) voorstander is van deze fietsstraat.

Burgemeester Dirk De fauw: “Op basis van de positieve evaluatie van het proefproject beslisten we om de fietsstraat permanent te maken. De bevraging van de buurtbewoners en eigen metingen tonen wel aan dat er nog werk aan de winkel is om het inhaalverbod van fietsers door gemotoriseerd verkeer te laten respecteren. We zullen dan ook via de lokale politie en de dienst Preventie extra inzetten op sensibilisatie en indien nodig in een latere fase ook verbaliserend optreden.”

Dit is de zevende fietsstraat in Brugge. Eerder werden al fietsstraten ingericht in volgende straten / trajecten:

  • Filips De Goedelaan
  • Werfstraat
  • Veldstraat
  • Sint-Lenardstraat
  • Driekoningenweg – Leopold Debruynestraat
  • Noorweegse Kaai – Damse Vaart Noord