Naar een riviercontract voor de Kerkebeek

6
jan
2017

Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen, ook de Kerkebeek en de andere waterlopen die door Zedelgem en Sint-Michiels stromen. Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen. Maar toch zal er altijd een kans op wateroverlast blijven bestaan.

Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het overstromingsrisico in Zedelgem of Sint-Michiels? En zijn we klaar voor de toekomst?

Samen kunnen we meer

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) start daarom een project rond het overstromingsrisico van de Kerkebeek en de zijwaterlopen in Zedelgem en in Sint-Michiels. De bedoeling is om alle betrokken overheden, burgers, bedrijven en verenigingen maximaal te betrekken en samen tot oplossingen en maatregelen te komen om het overstromingsrisico te verminderen.

Samen met de VMM engageren de Stad Brugge, de gemeente Zedelgem, de provincie West-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Natuur en Bos zich om samen met alle betrokkenen maatregelen te zoeken. De overheid kan het namelijk niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Tijdens het project kijken we ook naar de meerwaarde die de waterlopen in de vallei voor alle gebruikers kunnen betekenen.

Hoe kan je deelnemen aan het project en je steentje bijdragen?

  1. Leer het overstromingsrisico voor jouw adres kennen!  Doe de test op kerkebeek.riviercontract.be en kom te weten hoe groot jouw overstromingskans in Zedelgem en Sint-Michiels is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.

  2. Kom naar het startevent op dinsdag 21 februari om 19 u in Ontmoetingshuis Onze Ark, Sint-Michielslaan 33, 8200 Sint-Michiels. Je krijgt de kans om met de Vlaamse Milieumaatschappij en de andere betrokkenen te overleggen en mee te denken over oplossingen. Alle bewoners van het gebied rond de Kerkebeek in Sint-Michiels krijgen hiervoor een uitnodiging in de bus in de loop van januari.

  3. Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen tussen 1 mei en 30 juni op kerkebeek.riviercontract.be.

  4. Ga zelf aan de slag in het najaar op ons Kerkebeek-forum met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties.
  5. Kom op het einde van 2017 naar het feestelijk slotevent waar we de beste ideeën voorstellen.

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Kerkebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het overstromingsrisico in de vallei van de Kerkebeek te verminderen, zodat we vooral van het water kunnen genieten.

Meer weten?

Surf naar kerkebeek.riviercontract.be! Daar vind je steeds alle informatie en nieuws over het project terug. Via de website kan je je inschrijven of deelnemen aan de verschillende stappen van het project.