Brugge werkt aan meer Natte Natuur

Vorig jaar kocht stad Brugge ruim 6 hectare grond ter hoogte van de Blankenbergse Dijk 155, net naast het recreatiedomein aan de Sint-Pietersplas.

De bedoeling is deze gronden in te richten als zacht recreatiedomein. We streven naar de ontwikkeling van Poldergraslanden die aansluiten op en van betekenis zijn voor de oudlandpolder, plannen gerichte kleine landschapselementen in en voorzien een rustpunt voor recreatieve fietsers die langs het plangebied komen via de Blankenbergse Dijk. 

Natte Natuur subsidie

Met de Blue Deal werkte de Vlaamse regering voor de zomer van 2020 aan een plan om de droogte en waterschaarste aan te pakken met grote investeringen. De afgelopen 60 jaar verloor Vlaanderen 75% van zijn natte natuur. Met het investeringsprogramma 'Natte Natuur' wil de regering de natte natuur herstellen en de valleigebieden versterken.

De cluster Openbaar Domein diende hiervoor een subsidiedossier in bij het Departement Omgeving om de inrichting van de gronden langs de Blankenbergse dijk grotendeels te financieren. Het dossier werd goedgekeurd en Stad Brugge krijgt een subsidiebedrag van 180.202,50 euro.

In afwachting van de definitieve inrichting in de loop van 2022 wordt tijdelijk een granen- en bloemenmengsel ingezaaid. Deze inzaai is visueel aantrekkelijk en goed voor de vogels.