Natuurbeheer is nodig

Op de Duinen in Zeebrugge na, is de Brugse natuur niet “puur natuur”. Onze natuur in stand houden vraagt beheer.

Onze heides, onze graslanden en onze poelen zijn ontstaan door menselijk ingrijpen. Als wij deze natuur niet zouden beheren, zou deze spontaan overgenomen worden door struiken en vervolgens over gaan tot bos.
Ook onze bossen zijn heel sterk door de mens beïnvloed en zo goed als allemaal aangeplant.

Om die mooie variatie van verschillende vormen van natuur in stand te houden, is een gevarieerd natuurbeheer op maat van elk terrein nodig. Zo helpen we onze natuur. De natuur beloont ons met een brede waaier aan gunstige effecten van natuur zoals bestuiving, waterberging, temperatuurregeling, koolstofopslag of welzijn.

 

Begrazing en maaien

De meest courante vormen van natuurbeheer zijn begrazing en maaien.

  • Het type grazende dieren en het aantal ervan moet in evenwicht zijn met de gewenste natuur.
  • Bij maaien wordt de maaidatum en frequentie afgestemd op de aanwezige planten. Het is de bedoeling om planten te laten bloeien en zichzelf uit te zaaien, voordat gemaaid wordt.

 

Bosbeheer

Ook in bossen is natuurbeheer nodig. Onze bossen zijn zo goed als allemaal aangeplant. In vroegere tijden gebeurde dat vooral met het oog op een maximale houtproductie. Deze bossen zijn te herkennen aan:

  • De op rechte lijnen geplante bomen
  • De keuze voor één of maximaal een paar boomsoorten
  • De keuze voor niet steeds streekeigen soorten
  • De afwezigheid van natuureigen elementen als dood hout.

Om deze bossen gevarieerder, natuurrijker en sterker te maken, is beheer nodig. Zo begeleiden we deze bossen om op een gezonde manier door te groeien.

Uitheemse planten

Een moeilijke nieuwe uitdaging in het natuurbeheer is de aanpak van uitheemse schadelijke planten. We spreken van invasieve exoten. En daar kun jij ook een steentje toe bijdragen:verwijder uitheemse schadelijke planten in jouw tuin.

Natuurbeheer is overal

Het natuurbeheer eindigt niet aan de grens van onze domeinen. Natuur is overal. Wij zetten ons ook in voor meer natuur in de parken, in de wegbermen, wij steunen het behoud van oude bomen en nesten van onder meer zwaluwen.

Ook jij kunt voor de natuur zorgen. Natuurbehoud begint al in de eigen tuin.