Negatieve wilsverklaring

De wet op patiëntenrechten zegt dat je steeds je uitdrukkelijke toestemming moet geven voor welke geneeskundige behandeling dan ook, of ze nu levensreddend, -verlengend of genezend is.

Er kan een moment in je leven komen dat je bepaalde handelingen niet of niet meer wenst, maar dat je je op dat moment niet meer kan uitdrukken door bv coma, dementie, verwardheid,...

Daarvoor is de negatieve wilsverklaring in het leven geroepen.

Door middel van een negatieve wilsverklaring kun je beslissen om bv niet gereanimeerd te worden, geen chemo te krijgen, geen voedsel of vocht kunstmatig toegediend te krijgen, enzovoort.

Artsen zijn wettelijk verplicht om zo'n voorafgaand schriftelijk opgestelde wilsverklaring te respecteren.

De negatieve wilsverklaring wordt afgegeven aan de huisarts om bij je Globaal Medisch Dossier te voegen. 

Voorwaarden

100 procent wilsbekwaam zijn

Procedure

    1. Je stelt het document op
    2. Je geeft het document af aan je huisarts om bij je Globaal Medisch Dossier te voegen.
    3. Je geeft eventueel een kopie aan je naasten.
    4. De negatieve wilsverklaring wordt niet geregistreerd bij de gemeente.