Niet langer kilometerbeperking op fietspremie stadsmedewerkers

28
mrt
2017

Een Vlaamse krant riep Brugge recent uit tot fietshoofdstad. Van alle onderzochte steden gebeuren in Brugge het grootst aantal verplaatsingen met de fiets. 

"We realiseerden fietsbruggen, -tunnels en –paden. We installeerden fietspompen, fietsrekken en fietsparkings. Het is duidelijk dat deze investeringen lonen", vertelt schepen van Mobiliteit Annick Lambrecht.

Met 1.500 personeelsleden zorgt Stad Brugge voor een belangrijk aandeel in het Brugse verkeer. Een kleine 1.100 stadsmedewekers komt met duurzame transportmiddelen naar het werk: 760 fietsers, 133 bus gebruikers en 101 treinpendelaars.

Elektrische fietsen

De Mobiscan gemaakt door het Mobiliteitspunt West-Vlaanderen schat dat de Stad nog beter kan doen en dat er, op basis van de in kaart gebrachte woon-werk-afstanden, potentieel is om bijkomend 250 medewerkers op de –al dan niet elektrische- fiets te krijgen. 
"We doen als stadsbestuur zelf alvast 2 grote aanpassingen op het vlak van woon-werkverkeer", zegt schepen voor Personeel Minou Esquenet.

  • Vanaf 1 april wordt de beperking van de kilometervergoeding, die 0,20 euro per kilometer bedraagt, opgeheven voor woon-werkverkeer: elke gereden kilometer zal vergoed zijn.

  • Vanaf 1 april is het ook mogelijk om die kilometervergoeding te verkrijgen indien men over een speed-pedelec beschikt (een elektrische fiets, sneller dan 25 km/u). 

"Daarenboven loopt bij onze sociale dienst Sodibrug momenteel ook een groepsaankoop voor elektrische fietsen, met 20 procent korting bij aankoop", aldus Minou Esquenet.