Niet langer zwemverbod in zwemzone Coupure

20
aug
2020

Sinds vrijdag 14 augustus 2020 gold er een zwemverbod in de zwemzone aan de Coupure als gevolg van de aanwezigheid van blauwalgen (cyanobacteriën) in het water. Deze vormden een drijflaag op het water en maakten giftige stoffen (microcystines) aan. Dergelijke verontreiniging kan ernstige hinder veroorzaken voor mens en dier.

Schepen van Sport en Leefmilieu Franky Demon: “Sinds zondag 16 augustus werden er geen drijflagen meer vastgesteld in de zwemzone. Uit analyse bleek dat het gehalte aan microcystine van de staalname voldoende laag is en het gehalte aan cyanochlorofyl op verschillende meetpunten in de zwemzone zeer laag is.

Ook de waarden buiten de zwemzone in het gedeelte van de coupure zijn goed, net als de gemeten zuurstofwaarden. In overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij en Agentschap Zorg en Gezondheid, kan dus de zwemzone terug vrijgegeven worden.”

Let wel: wie van de zwemzone wil gebruikmaken, dient eerst te reserveren via https://www.brugge.be/zwemmenincoupure