Niet mededeelbaar adres aanvragen

Een burger meldt aan het loket dat hij niet wil dat zijn adres aan derden wordt verstrekt – dit gebeurt vaak bij de aangifte van een adresverandering.

Het niet meedelen geldt maar voor 6 maanden.

Een aanvrager die zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of een uitvoerbare titel (bijv. een advocaat) kan dit adres wel krijgen.

Procedure

  • je komt met je eID aan het loket om je nieuw adres mee te delen (voor 1 of meerdere personen)
  • je brengt ook een brief mee met de vraag aan het College om de vermelding ‘niet mededeelbaar adres’ op te nemen in het bevolkingsdossier. Je motiveert in je brief ook waarom je dit wil.  

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • brief aan het College met vermelding 'niet mededeelbaar adres' op

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina

Contactinformatie