Niet mededeelbaar adres aanvragen

Wil je niet dat jouw adres aan derden wordt verstrekt?
Dan kan je bij Stad Brugge hiervoor een schriftelijke motivatie binnenbrengen.

Hiervoor kun je:

  • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
  • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis;
  • zonder afspraak terecht in de Bus van de Bruggeling;
  • mailen naar burgerzaken@brugge.be

Procedure

  1. Je komt met je eID aan de onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling, een deelgemeentehuis of de Bus van de Bruggeling om je nieuw adres mee te delen (voor één of meerdere personen).
  2. Je brengt een brief mee met de vraag aan het college om de vermelding ‘niet mededeelbaar adres’ op te nemen in het bevolkingsdossier. Je motiveert in je brief waarom je dit wil.  
  3. Na de beslissing van het college word je hiervan op de hoogte gebracht.
  4. Bij een positief antwoord wordt je adres zes maanden lang niet meegedeeld. Verlengen kan, maar dit gebeurt niet automatisch.

Meebrengen

  • je identiteitskaart
  • de brief aan het college met vermelding 'niet mededeelbaar adres' op

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Een aanvrager die zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of een uitvoerbare titel (bijvoorbeeld een advocaat) kan dit adres wel krijgen.

Contactinformatie