Niet mededeelbaar adres aanvragen

Je meldt aan het loket dat je niet wil dat je adres aan derden wordt verstrekt – dit gebeurt vaak bij de aangifte van een adresverandering.

Het niet meedelen geldt maar voor 6 maanden. Verlengen kan, maar gebeurt niet automatisch.

Een aanvrager die zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of een uitvoerbare titel (bijv. een advocaat) kan dit adres wel krijgen.

Procedure

  • Je komt met je eID aan het loket om je nieuw adres mee te delen (voor 1 of meerdere personen).
  • Je brengt ook een brief mee met de vraag aan het College om de vermelding ‘niet mededeelbaar adres’ op te nemen in het bevolkingsdossier. Je motiveert in je brief ook waarom je dit wil.  
  • Na de beslissing van het College wordt je hiervan op de hoogte gebracht.
  • Voor dit product is in de deelgemeentehuizen een afspraak geen vereiste. Plan je echter graag je bezoek of heb je weinig tijd? Maak dan vooraf een afspraak.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • brief aan het College met vermelding 'niet mededeelbaar adres' op

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Een aanvrager die zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of een uitvoerbare titel (bijv. een advocaat) kan dit adres wel krijgen.

Contactinformatie