Niet mededeelbaar adres aanvragen

Wil je niet dat jouw adres aan derden wordt verstrekt?
Dan kan je bij Stad Brugge hiervoor een schriftelijke motivatie binnenbrengen.

Hiervoor kun je:

  • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
  • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis.
  • mailen naar burgerzaken@brugge.be


Na de beslissing van het college van Burgemeester en schepenen wordt je op de hoogte gebracht. Bij een positieve antwoord wordt je adres 6 maanden lang niet meegedeeld. Verlengen kan, maar dit gebeurt niet automatisch.

Een aanvrager die zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of een uitvoerbare titel (bijvoorbeeld een advocaat) kan je adres wel krijgen.

Procedure

  • Je komt met je eID aan de onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling of een deelgemeentehuis om je nieuw adres mee te delen (voor 1 of meerdere personen).
  • Je brengt ook een brief mee met de vraag aan het College om de vermelding ‘niet mededeelbaar adres’ op te nemen in het bevolkingsdossier. Je motiveert in je brief waarom je dit wil.  
  • Na de beslissing van het College wordt je hiervan op de hoogte gebracht.

Meebrengen

  • je identiteitskaart
  • de brief aan het College met vermelding 'niet mededeelbaar adres' op

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Een aanvrager die zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of een uitvoerbare titel (bijv. een advocaat) kan dit adres wel krijgen.

Contactinformatie