Nieuw afvalbeleidsplan: wat met oude afvalzakken?

25
jun
2021

Eind maart 2021 stelde Stad Brugge het nieuwe afvalbeleidsplan voor.

“Het plan bevat aanpassingen over hoe afval wordt opgehaald. Daarnaast is de tariefzetting, gekoppeld aan een afbouw van de milieubelasting, gericht op maximaal sorteren. Het afvalbeleid wordt in twee stappen uitgerold. Sommige maatregelen gingen al in op 1 april 2021 en andere worden van kracht vanaf 1 januari 2022”, zegt schepen van Milieubeleid en IVBO-voorzitter Minou Esquenet.

Een nieuw plan zorgt ook voor nieuwe afvalzakken die milieuvriendelijk zijn en uit minstens 80% gerecycleerd materiaal bestaan. De zakken zijn extra dik zodat ze minstens even stevig zijn. Om een rol afvalzakken handelbaar te houden, bevatten de rollen voor huisvuil- en bedrijfsafval nog slechts 10 i.p.v. 20 zakken. Vanaf 1 januari 2022 zal ook de kleur van de zakken veranderen. Bruine zakken worden vervangen door gele zakken, de groene afvalzakken voor bedrijven worden wit. Enkel de evenementenafvalzak blijft zijn groene kleur behouden.

Geldigheidsduur en inruilmogelijkheid huidige afvalzakken

Alle bruine restafvalzakken kunnen nog tot eind augustus 2022 aan de ophaalwagen van IVBO worden aangeboden. Dit geldt ook voor de groene bedrijfsafvalzakken. Enkel de evenementenafvalzakken kunnen blijven aangeboden worden.

Wie nog ongeopende rollen bruine restafvalzakken of groene bedrijfsafvalzakken heeft, kan die gedurende het hele jaar 2022 omwisselen in volgende stedelijke verkooppunten:

 • Huis van de Bruggeling en alle gemeenteafdelingen: alle groene bedrijfsafvalzakken en alle bruine restafvalzakken (uitgezonderd appartementszakken enkel omwisselbaar in Huis van de Bruggeling en deelgemeentehuis Zeebrugge);

 • Recyclageparken: alle bruine restafvalzakken uitgezonderd appartementszakken;

 • Groencompostering Pathoekeweg: alle groene bedrijfsafvalzakken.

Bij omwisseling moet men wel het prijsverschil bijpassen tussen de officiële prijs die in de stedelijke verkooppunten bij de aankoop van toepassing was, en de nieuwe prijs die vanaf 1 januari 2022 geldt.

 • wissel rol van 20 stuks bruin 40 liter voor 2 rollen van 10 stuks geel 30 liter: 5 euro;
 • wissel rol van 10 stuks bruin 30 liter voor 1 rol van 10 stuks geel 30 liter: 2,50 euro;
 • wissel rol van 20 stuks bruin 75 liter voor 2 rollen van 10 stuks geel 60 liter: 12 euro;
 • wissel rol van 10 stuks bruin 60 liter voor 1 rol van 10 stuks geel 60 liter: 6 euro;
 • wissel rol van 20 stuks bedrijfsafval groen 78 liter (aangekocht vóór 9/4/2021) voor 2 rollen van 10 stuks wit bedrijfsafval 60 liter: 14 euro;
 • wissel rol van 10 stuks bedrijfsafval groen 60 liter (aangekocht vanaf 9/4/2021) voor 1 rol van 10 stuks wit bedrijfsafval 60 liter: 6 euro;
 • wissel pak appartementszakken bruin voor pak appartementszakken geel: 20 euro.

Wat met oude bruine restafvalzakken die men via de regeling ‘sociale correcties’ kreeg?

Rollen die vóór 1 april 2021 werden uitgereikt (40 en 75 liter) via de regeling ‘sociale correcties’, kan men omwisselen als men het prijsverschil bijpast.
Volledige rollen bruine restafvalzakken van 30 en 60 liter die via de regeling van sociale correcties werden uitgereikt tussen 1 april 2021 en 31 december 2021, kunnen gedurende het hele jaar 2022 in het Huis van de Bruggeling en in de deelgemeentehuizen omgeruild worden tegen nieuwe zakken, echter beperkt per reden van uitgifte tot volgend maximum aantal.

 • medische redenen 60 liter: max. 3 rollen omwisselen;
 • medische redenen 30 liter: max. 6 rollen omwisselen;
 • financiële redenen 60 liter, gezin: max. 3 rollen omwisselen;
 • financiële redenen 30 liter, gezin: max. 5 rollen omwisselen;
 • financiële redenen 60 liter, alleenstaande: max. 2 rollen omwisselen;
 • financiële redenen 30 liter, alleenstaande: max. 3 rollen omwisselen.