Nieuw terrasreglement voor ’t Zand en Vrijdagmarkt

18
okt
2017

Brugge draagt zorg voor haar openbaar domein. Al van bij de start van de werkzaamheden aan ’t Zand en de Vrijdagmarkt was het de bedoeling dat de terrassen van alle horecazaken op het nieuwe plein dezelfde look en feel zouden krijgen om zo van ’t Zand en de Vrijdagmarkt een kwalitatieve publieke ruimte te maken.

Dit maakte immers deel uit van de startbeslissing rond de heraanleg van het plein. Concreet betekende dit dat de uitrusting, het materiaalgebruik en het uitzicht van de terrassen op elkaar afgestemd moeten zijn.

Na een toelichting over het gekozen ontwerp aan de uitbaters van ’t Zand en de Vrijdagmarkt begin 2016 werd een werkgroep opgericht om een voorstel uit te werken voor een nieuw terrasreglement. UNIZO nam daar de coördinerende rol op zich tussen de stadsdiensten en de horecazaken. Het reglement dat de werkgroep opstelde, wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende Gemeenteraad. 

Bepalingen terrasreglement

In het nieuwe terrasreglement zijn volgende bepalingen opgenomen: 

  • Elke terrasuitbater heeft keuze uit vijf eigentijdse en aantrekkelijke kleuren voor de bepaling van de identiteit van zijn of haar zaak. Binnen dit kleurenpallet mogen twee kleuren worden gekozen waarmee het meubilair van de losse terraszone wordt uitgewerkt.

  • Voor het materiaalgebruik gaat een voorkeur uit naar natuurlijke materialen, maar ook gebruik van kwalitatief materiaal in kunststof kan worden toegelaten.

  • Naast stoelen mogen nu ook zitbanken (zitmeubel op stoelhoogte voor maximum drie personen) worden gebruikt.

  • De parasols worden beperkt tot één verplicht uniform vierhoekig type. Enkel op de afhangende rand kan de naam van de horecazaak aangebracht worden, conform de bepalingen van de reclameverordening. Ook nieuw is dat de parasols mogen worden verankerd in de grond. Buiten het terrasseizoen moet de verankering afgesloten worden.

  • Plantenbakken (max. 80 cm hoog en 40 cm diep) zijn toegelaten als afscheiding tussen de terrassen, maar moeten volledig binnen de terraszone staan (niet aan de voorzijde). Ze moeten gevuld worden met natuurlijke, kwalitatieve, duurzame en goed onderhouden groen.

  • Als de gevelbreedte minder dan 10 meter bedraagt, mag er maximaal één menubord per zaak staan. Dit bord moet steeds binnen de losse terraszone staan. De maximale afmetingen bedragen 1,2 m (hoogte) en 0,8m (breedte). Enkel vermelding van tekst en prijs is op dit bord toegelaten. Digitale menukaarten zijn ook toegestaan, maar moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen (dus geen foto's en/of publiciteit).


Uitdoofbeleid bestaande permanente constructies

De gesloten permanente terraszone (constructies waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is) die er al staan, mogen blijven. Er geldt echter een 'uitdoofbeleid'  voor de bestaande permanente terrasconstructies. Dit betekent dat als er in de toekomst een permanente terrasconstructie vervangen wordt, dat deze moet worden vervangen door een kwalitatieve constructie in één van de vijf vastgelegde kleuren.

Zo jagen we de horecazaken niet op kosten, maar komen we op termijn toch ook tot een uniformer beeld van de permanente terrasconstructies.

Van stadszijde bestond de werkgroep uit de hoofdcoördinator en vertegenwoordigers van dienst ruimtelijke ordening en vergunningen. Daarnaast zaten ook Chris Janssens en Karel Hessels (HORECA Brugge), Jochen Schuermans (Ma Rica Rokk), Katrien Lootens (Hotel Portinari), Olivia Deblaere (Graaf van Vlaanderen), Rosette Pylyser (De Middenstand), Annick Guilini (The Green) en Reginald Demeyer (Hotel Leopold) in de werkgroep.

Brecht Clyncke van UNIZO nam de coördinatie van deze werkgroep op zich en koppelde periodiek ook terug naar de rest van de horeca-uitbaters.

Zoneringsplan

Bij de opmaak van het zoneringsplan werd rekening gehouden met de huidige contouren van de vergunde terrassen. De terrasvergunningen zoals vandaag afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen blijven dus behouden. Het blijft wel zo dat de terrasvergunningen geen verworven recht zijn binnen het zoneringsplan.

Deze blijft precair en is verbonden aan de eigenaar. Ook het Concertgebouw krijgt op het nieuwe zoneringsplan een zone voor terras. Binnen de geplande aanleg, met de boombanken, van die zone zal dat een meerwaarde zijn.