Nieuw test- en vaccinatiecentrum in B-Park

14
sep
2021

Het testcentrum in Daverlo en het testcentrum aan het A.Z. Sint-Jan sloten op dinsdagavond 14 september de deuren. Sinds woensdag 15 september kan men voor een coronatest terecht op een nieuwe locatie: het ‘test- en vaccinatiecentrum Brugge’ in B-Park (Blankenbergsesteenweg 420, Brugge). Wie een coronatest wil laten afnemen kan er vanaf die dag langskomen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, 7 dagen op 7. Let wel, het is noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken. Dit kan via volgende link: https://www.testcovidnwvl.be/nl.

Tot zaterdag 2 oktober is het vaccinatiecentrum in het Boudewijnpark elke zaterdagvoormiddag open van 9.00 tot 12.00 uur voor wie langs wil komen zonder afspraak. 

“Daarna gaan de deuren van het vaccinatiecentrum in het Boudewijnpark onherroepelijk dicht en gebeurt het testen en vaccineren in het nieuw en kleinschaliger vaccinatiecentrum in B-Park”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De datum waarop het eerste vaccin toegediend wordt in B-Park zal afhangen van de verdere vaccinatiestrategie die Vlaanderen ons oplegt. Momenteel is daar nog geen zicht op.”

HABO organiseert het testcentrum in B-park

HABO is de huisartsenkring van Brugge en omgeving. De hoofdtaken zijn de belangenbehartiging van huisartsen en het ondersteunen van huisartsen. Binnen die opdracht hebben zij de test- en triagecentra van Brugge op zich genomen om zo de huisartsen te ontlasten. Voor het onderzoeken van de testen is sinds het begin een uitgebreide samenwerking opgestart met zowel het AZ Sint-Lucas als het AZ Sint-Jan ziekenhuis. Het afnemen van de testen gebeurt door een groeiend team van ondertussen zo’n 50 voornamelijk zelfstandige verpleegkundigen, maar ook vrijwilligers. Samen hebben zij in de centra in Brugge sinds het begin van de coronacrisis al meer dan 72.000 testen afgenomen. Dit mee dankzij de administratieve ondersteuning van Stad Brugge.

Eerstelijnszone Brugge en Covid19-beheer

Schepen van Sociale Zaken en voorzitter Eerstelijnszone Brugge Pablo Annys: “Het Covid-19 team van de Eerstelijnszone bespreekt wekelijks de stand van zaken betreffende Covid-19 vanuit diverse hoeken: ZorgAtlas, ziekenhuizen, onderwijs, WZC, mantelzorg, VAPH, bijzondere jeugdzorg, de burger… Op die manier willen we steeds de vinger aan de pols houden en bijsturen waar nodig. Indien de nood zich opdringt worden er vanuit het Covid-19 team extra overleggen met specifieke doelgroepen georganiseerd.”