Nieuw verkeersverloop ’t Zand en omgeving: invoering eerste reeks maatregelen

Terug naar wegenwerken

 Met de heraanleg van ’t Zand zet het stadsbestuur in op een duurzame en kwalitatieve ontwikkeling van de historische binnenstad. Naast het opwaarderen van het plein worden met de heraanleg van ’t Zand ook op het vlak van verkeersleefbaarheid en mobiliteit belangrijke maatregelen genomen op ’t Zand en errond. In afwachting van de volledige afwerking van het plein worden er alvast vanaf 16 maart a.s. een aantal maatregelen ingevoerd die betrekking hebben op de bereikbaarheid en de verkeersleefbaarheid van de Westmeers en omgeving en van de Neststraat en omgeving. De aanpassingen in de Westmeers moesten nu al plaatsvinden omdat het terrasseizoen op 16 maart start. De plannen in bijlage maken het nieuwe verkeersverloop duidelijk in de beide buurten.

 

WESTMEERS EN OMGEVING

Wat wijzigt?

  • De verbinding Westmeers - ’t Zand is voor het autoverkeer niet meer mogelijk. Fietsers, bromfietsers en voetgangers hebben toegang tot het plein komende uit de richting van de Westmeers of van het Koning Albert I-park of uit de richting van ’t Zand.
  • De Westmeers, voorbij de Goezeputstraat – vanaf het paaltje aan het plein - en Sint-Jan-in-de-Meers, is integraal opgenomen in het plein. Het verkeer van de Korte Vuldersstraat kan niet meer rechtdoor rijden naar de Westmeers maar rijdt via de Goezeputstraat, de Oostmeers en de Sint-Jan-in-de-Meers om terug in de Westmeers terecht te komen. Hiervoor wordt de rijrichting in de Goezeputstraat, tussen de Westmeers en de Oostmeers, omgekeerd. De rijrichting in de Goezeputstraat, tussen de Heilige-Geeststraat en de Oostmeers, blijft ongewijzigd. Aan de Oostmeers moet men verplicht linksaf de Oostmeers inrijden.
  • De rijrichting van de Oostmeers, tussen de Goezeputstraat en Sint-Jan-in-de-Meers, wordt omgedraaid om de verdere ontsluiting van de Westmeers en de Goezeputstraat toe te laten. De verbinding tussen de Oostmeers en de Westmeers blijft behouden, via Sint-Jan-in-de-Meers en niet meer langs de Goezeputstraat.
  • In de Westmeers, ter hoogte van ’t Zand, komt een paaltje dat het doorrijden naar de Westmeers verhindert. De Westmeers, tussen de Goezeputstraat en ’t Zand, wordt dus doolopend en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer, fietsers en bromfietsers. De garage in de Westmeers 9, tegenaan ’t Zand, blijft bereikbaar en kan verlaten worden via de Goezeputstraat (beperkt stuk tweerichtingsverkeer).
  • Het autoverkeer in Sint-Jan-in-de-Meers rijdt verplicht linksaf naar de Westmeers en heeft geen toegang meer naar ’t Zand.
  • Voertuigen die in de zone Westmeers, tussen de Goezeputstraat en Sint-Jan-in-de-Meers, moeten leveren, komen via ’t Zand en rijden weg via de Westmeers. Deze voertuigen leveren tijdens de venstertijden tussen 6.00 en 11.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur. Ze zijn ook in lengte beperkt tot 10 meter.
  • De rijrichting van de Pijpersstraat wordt omgedraaid. De toegelaten rijrichting wordt van de Heilige-Geeststraat naar de Mariastraat. Door het wegvallen van de verbinding tussen de Westmeers en ’t Zand kwam heel wat doorgaand verkeer uit de Katelijnestraat, Dijver en omgeving via de Mariastraat, Pijpersstraat, Heilige-Geeststraat en Goezeputstraat naar de Westmeers en Oostmeers om de ring (station) te bereiken. Door de rijrichting van de Pijpersstraat om te keren wordt het sluipverkeer uit de Westmeers geweerd. Door deze maatregel wordt het doorgaand verkeer uit de West- en Oostmeers geweerd. Het doorgaand verkeer uit de Katelijnestraat en Mariastraat verlaten de stad bij voorkeur via de Gentpoortbrug, Katelijnepoortbrug of Kruispoortbrug.

 

 plan bereikbaarheid Westmeers

 

NESTSTRAAT EN OMGEVING

Aanleiding

Door het wegvallen van de verbinding tussen de Zuidzandstraat en de Noordzandstraat, via ’t Zand, is het bestemmingsverkeer voor de Neststraat, Kleine Hoefijzerlaan en de Speelmansrei (behalve tijdens de shoppingdagen of andere evenementen) verplicht om via de Ezelstraat, Sint-Jakobsstraat, Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Hoefijzerlaan om te rijden. Op de niet verkeersvrije (shopping)dagen kan men ook via ’t Zand, Zuidzandstraat, Zilverstraat, Noordzandstraat en Hoefijzerlaan de Neststraat bereiken. Om de bereikbaarheid te verbeteren, om de aanrijroute zo kort mogelijk te houden en om te vermijden dat men onnodig de route moet volgen door de binnenstad, wijzigen er een aantal rijrichtingen.

Wat wijzigt?

  • In de Beenhouwersstraat, tussen de Korte Lane en de Moerstraat, is het verkeer in beide rijrichtingen toegelaten. Hierdoor kan het verkeer voor de Neststraat, de Kleine Hoefijzerlaan en de Speelmansrei hun bestemming bereiken via de tunnel onder ’t Zand, via de Korte Lane, de Wulfhagestraat en de Speelsmansrei. Ook de Moerstraat is daardoor ook altijd bereikbaar langs deze route. Om dit tweerichtingsverkeer mogelijk te maken wordt er parkeerverbod ingevoerd in de Beenhouwersstraat, vanaf de Sleutelbrug tot aan het kruispunt met de Korte Lane.
  • In de verbinding tussen de Neststraat en de Speelmansrei is er verkeer toegelaten in beide rijrichtingen met voorrang van doorgang. Het éénrichtingsverkeer wordt er opgeheven.

 

 Bereikbaarheid omgeving Neststraat

 

MAATREGELEN KEGELSCHOOLSTRAAT EN GEDEELTE MAAGDENSTRAAT TIJDENS ONDERBREKING KRUISPUNT SMEDENSTRAAT/VRIJDAGMARKT/HOEFIJZERLAAN

De heraanleg van het kruispunt Smedenstraat/Vrijdagmarkt/Hoefijzerlaan is volop bezig. Dit kruispunt is volledig voor het verkeer onderbroken. Naar aanleiding van deze wegonderbreking werd de rijrichting in een tweetal straten omgekeerd. Deze twee rode pijltjes staan ook op het plan. De rijrichting in de Kegelschoolstraat werd omgekeerd naar de Smedenstraat toe. Het gedeelte van de Smedenstraat, tussen de Kegelschoolstraat en de Vrijdagmarkt, wordt doodlopend en opengesteld in beide richtingen zodat de handelszaken beleverd kunnen worden. In de Maagdenstraat, het deel tussen Sint-Maartensbilk en de Smedenstraat, werd de rijrichting ook omgedraaid, om de circulatie van de Smedenstraat naar de site rond het Beursplein (en de parking) te behouden. De Smedenstraat is tijdens de onderbreking van het kruispunt Smedenstraat/Vrijdagmarkt en tijdens de onderbreking van het kruispunt van de Boeveriestraat/Hendrik Consciencelaan TIJDELIJK (voor de duur van deze fase van de werkzaamheden) wel bereikbaar via de Unescorotonde, de Koning Albert I-laan, langs het concertgebouw, en dan via een tijdelijke doorgang op ’t Zand/Vrijdagmarkt naar de Hauwerstraat. Het verkeer volgt verder zijn weg via de Zwijnstraat, Sint-Maartensbilk en de Kegelschoolstraat. De Hauwerstraat wordt dus enkel in deze fase terug toegankelijk via ’t Zand en de Vrijdagmarkt in één richting, naar het Beursplein toe. Fietsers blijven toegelaten in beide richtingen.

’t Nieuwe Zand: een nieuwe mobiliteit

Tegen de zomer volgt er nog een brochure waarin alle verkeersmaatregelen naar aanleiding van de heraanleg van ’t Zand worden voorgesteld.

Einddatum:
31 december 2018

Locatie

't Zand en omgeving
8000 Brugge

Deel deze pagina

Contactinformatie