Nieuwbouw Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

1. Refter

Totale kostprijs: 464.172,92€ btw. inb.

Architecten bureau: architectengroep Nero - Gent
Studiebureau technieken: EDV - Gent
Stabiliteitsbureau: BAS - Leuven
Hoofdaannemer: Detrac - Vichte 
Veiligheidscoördinatie: Vekmo - Brugge

De refter werd gebouwd tussen de Bogardenkapel en het bestaande sanitair kant Arsenaalstraat, en wordt uitgevoerd in een L-vorm met een patio rond de te behouden lindeboom. Het nieuwe volume is een uitbreiding aan de veel te kleine, refter.

Het betreft een lichte, goed geïsoleerde houten constructie, waarvan de gevels en dakbedekking worden uitgevoerd in zwarte daktegels met legpatroon en ingewerkte goten.

Aan de zijde van de bogardekapel zijn er kleine ruitvormige raampjes.  Aan de kant van de patio grote schuiframen.   Een deel van de refter kan afgesloten worden als vergaderruimte.

      

Onder de refter is een kelderruimte waar de technieken voor verwarming en ventilatie zullen in onder gebracht worden.

De uitbreiding is in harmonie met zijn omliggende bebouwing en door zijn vorm en volume lijkt het een natuurlijke aanvulling op de reeds aanwezige gebouwen. Het gebruik van de tegelpannen zorgt ervoor dat het kunstige karakter van de school op een geslaagde manier kenbaar wordt. 

2. De uitbreiding van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in de Noordstraat

Totale kostprijs: 3.429.184,30€ btw. inb.

Architecten bureau: architectengroep Nero - Gent
Studiebureau technieken: EDV - Gent
Stabiliteitsbureau: BAS - Leuven
Hoofdaannemer: Artes Depret NV - Brugge  
Veiligheidscoördinatie: IVW - Deinze

De toegekende subsidie toegekend door  AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) bedraagt 2.173.764,81€  BTW inbegrepen.

Het tweede deel is een volledig nieuw losstaand gebouw met o.a. een polyvalente zaal, danslokaal, opnamestudio's en fotografielokalen.  Kortom een gebouw waar de techniek een belangrijke plaats in neemt.

voorgevel

Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen.  De hoogte van de kroonlijst en nok zijn lager dan de omringende bebouwing.De afstand tot boogpoort Noordstraat wordt maximaal gehouden, en inrit naar de parking van de aanpalende site blijft gevrijwaard.

 foto straatgevel  foto zijgevel

De materialen zijn in harmonie met de omgeving door de keuze van gebakken producten.
De gevels worden uitgevoerd in rode baksteen en zijn geïnspireerd op de brugse travee. De claustra's in de buitengevels zullen het geheel een bijzonder cachet geven. De dakbedekking in vlakke tegelpannen is in een gelijkaardige kleur als de gevelstenen.

foto zijgevel

Het gebouw zal volledig voldoen aan de huidige isolatie-eisen, de technieken voor verwarming en ventilatie zullen in de bovenste bouwlaag, de dakverdieping, ingewerkt worden en onzichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

foto interieur       foto interieur

Foto's uitbreiding van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - Dhr. Filip Dugardin.