Nieuwe bomen voor agrarisch gebied Ter Bollestraat

2
apr
2020

Het college van burgemeester en schepenen verleende een vergunning voor het bebossen van 1,1 hectare landbouwgrond gronden gelegen in de Ter Bollestraat in Dudzele.
“Het terrein is ingekleurd als agrarisch gebied, maar er wordt geen landbouw op uitgeoefend. Dit is voor ons een mooie opportuniteit om bebossing van landbouwgronden te stimuleren en de rand rondom Brugge wat groener te maken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

“We zijn zeer blij met dergelijke initiatieven”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Onze ruimte om te bebossen in Vlaanderen is immers gelimiteerd en het is altijd een positief signaal als er aanvragen binnenkomen om te bebossen op deze schaal. Deze bebossing gebeurt bovendien in samenwerking met Regionaal Landschap Houtland en kadert in een ruimere landschappelijke inkleding van het gebied gelegen aan het Boudewijnkanaal.”

De aanleg van een nieuw bos is een hele uitdaging. Omdat het bebossen van een perceel landbouwgrond een vrij drastische ingreep is in de omgeving, heb je er een vergunning voor nodig. Welke vergunningen en adviezen je nodig hebt is afhankelijk van enerzijds de bestemming van de landbouwgrond op het plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan en anderzijds de beschermingszones waarin de grond ev