Inschrijving in de gemeente niet-Belg

Als burger van de Europese Unie kan je verblijfsrecht in België vragen als werknemer, zelfstandige, student of bezitter van voldoende bestaansmiddelen. Ook bepaalde familieleden van de burgers van de Europese Unie kunnen verblijfsrecht in België vragen en dit in het kader van gezinshereniging.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Ook als niet-EU burger of familielid kun je verblijfsrecht in België vragen. Hiervoor moet je aan specifieke voorwaarden voldoen.

Opgelet: Heb je de Belgische nationaliteit, dan kan jouw adresverandering online plaatsvinden.

Voorwaarden

 • Je moet voldoen aan de vreemdelingenwetgeving inzake verblijfsrecht.
 • Je moet verblijven op een privéadres in Brugge (niet in een hotel of jeugdherberg).

De wetgeving hierover is complex en verandert regelmatig. Maak een afspraak met een baliemedewerker (afspraak: 'Informatieverstrekking niet-Belg') om jouw situatie te bespreken.

Procedure

 1. Contacteer ons voor een afspraak 'Inschrijving niet-Belg'.
 2. We starten de inschrijving en je krijgt de nodige documenten.
 3. Er volgt een controle van de wijkinspecteur op je verblijfsplaats.
 4. Je dossier wordt uitgewerkt en je krijgt een uitnodiging per mail of post.
 5. Je maakt een nieuwe afspraak.
 6. Je meldt je aan voor verdere uitwerking van je dossier.

Meebrengen

 • Paspoort of identiteitskaart
 • 1 pasfoto in kleur (maximaal 6 maanden oud)
  Laat vooraf een pasfoto nemen bij een lokale fotograaf of maak gebruik van de pasfotocabine in het Huis van de Bruggeling. In juni is het vaak druk aan de fotocabine, kom 30 minuten vroeger.
 • Documenten (neem ze afgedrukt op papier mee) die relevant zijn voor je aanvraag (bijv. arbeidsovereenkomst, arbeidskaart, interimcontracten en loonfiches, geboorteakte, huwelijksakte...)
  • Bepaalde documenten die in het buitenland zijn opgesteld, moeten gelegaliseerd zijn of voorzien van een apostille en vertaald worden in het Nederlands door een beëdigd vertaler in België.

Bedrag

Sommige procedures voor inschrijving zijn gratis; voor andere procedures vraagt Dienst Vreemdelingenzaken een retributiebijdrage (inschrijfrecht). Betaal de bijdrage vóór het opstarten van de aanvraag bij de gemeente door overschrijving op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken.

Hier kan je hierover meer informatie terugvinden.

Regelgeving

Vreemdelingenwet

Contactinformatie