Inschrijving in de gemeente niet-Belg


Als burger van de Europese Unie kan je verblijfsrecht in België vragen als werknemer, zelfstandige, student of bezitter van voldoende bestaansmiddelen. Ook bepaalde familieleden van de burgers van de Europese Unie kunnen verblijfsrecht in België vragen en dit in het kader van gezinshereniging.

Ook als niet-EU onderdaan of familielid kun je verblijfsrecht in België vragen. Hiervoor moet je aan specifieke voorwaarden voldoen.

Opgelet: Heb je de Belgische nationaliteit, dan kan uw adresverandering online plaatsvinden: klik hier.

Voorwaarden

 • Je moet voldoen aan de vreemdelingenwetgeving inzake verblijfsrecht.
 • Je moet verblijven op een privéadres in Brugge (niet in een hotel of jeugdherberg).

De wetgeving hierover is complex en verandert regelmatig. Maak een afspraak met een baliemedewerker (afspraak: 'Informatieverstrekking niet-Belg') om jouw situatie te bespreken.

Procedure

 1. Contacteer ons voor een afspraak 'Inschrijving niet-Belg'.
 2. We starten de inschrijving en je krijgt de nodige documenten.
 3. Er volgt een controle van de wijkinspecteur op je verblijfsplaats.
 4. Je dossier wordt uitgewerkt en je krijgt een uitnodiging per post.
 5. Je maakt een nieuwe afspraak.
 6. Je meldt je aan voor verdere uitwerking van je dossier.

Meebrengen

Meld je persoonlijk aan.

 • Paspoort of identiteitskaart
 • Pasfoto voor inschrijving niet-EU (maximaal 6 maanden oud, indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je je 15 minuten voor je afspraak aan) :
  • Vereiste afmetingen 35 mm x 45 mm
  • Neutrale gezichtsexpressie en geen zichtbare tanden
  • Heldere effen achtergrond
  • Het gezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder accessoires, behalve om medische of godsdienstige redenen.
 • Documenten (NIET digitaal) die relevant zijn voor je aanvraag (bijv. arbeidsovereenkomst, arbeidskaart, interimcontracten en loonfiches, geboorteakte, huwelijksakte...)
  • Bepaalde documenten die in het buitenland zijn opgesteld, moeten gelegaliseerd zijn of voorzien van een apostille en vertaald worden in het Nederlands door een beëdigd vertaler in België.

Bedrag

Sommige procedures voor inschrijving zijn gratis; voor andere procedures vraagt Dienst Vreemdelingenzaken een retributiebijdrage (inschrijfrecht). Betaal de bijdrage vóór het opstarten van de aanvraag bij de gemeente door overschrijving op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken.

Via deze link kan je hierover meer informatie terugvinden: 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/nieuws/Pages/De_bijdrage.aspx

Regelgeving

Vreemdelingenwet

Contactinformatie