Nieuwe planning werkzaamheden Elia op de Maalse Steenweg tussen Brugge en Sijsele

Terug naar wegenwerken

Voorbije maanden kritische werken aangepakt

Verschillende maatregelen zijn afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus (covid-19) te beperken. De voorbije maanden heeft Elia eerst gefocust op werken die kritisch zijn voor de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming. Dit gebeurde door korte sleuven uit te graven om plaatselijk wachtbuizen in te leggen en de sleuf weer te dichten. Daarnaast werden gestuurde boringen onder drukke kruispunten uitgevoerd. Deze werkmethode laat toe om nadien kabels te leggen zonder onderbreking of openhalen van het wegdek.

Aangepaste werfplanning

Intussen heeft Elia haar werkmethodes aangepast zodat elk type werkzaamheden mogelijk is met respect voor de coronamaatregelen. Een nieuwe werfplanning werd opgesteld. De verschillende werfzones blijven hetzelfde. De fasering is veranderd ten opzichte van de werfplanning die eerder werd gecommuniceerd (zie planning bij documenten).

fasering Elia

Handelszaken en woningen blijven bereikbaar

De aannemer en Elia stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. Alle woningen en ondernemingen blijven bereikbaar. Bij uitzonderingen van korte duur worden de betrokkenen hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Het aantal afslagstroken en keerpunten op de Maalse Steenweg (N9) is beperkt. Gedurende de spitsuren wordt enige verkeershinder verwacht. Tijdens de werken zal er steeds elektriciteit zijn.

Project Brugge-Sijsele

Elia legt nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (36kV) aan tussen haar onderstations in Brugge en Sijsele. De bestaande elektriciteitskabels dateren van 1937 en bereiken het einde van de levensduur. Dankzij dit project kan Elia de bevoorradingszekerheid van de regio Brugge in de toekomst blijven garanderen. Na de werken wordt de huidige, verouderde verbinding uit dienst genomen.

Meer informatie?

Bij specifieke vragen over de werken in uw omgeving kunt u contact opnemen via het gratis infonummer 0800 11 089 (tijdens de kantooruren) of mailen naar omwonenden@elia.be. Op webpagina www.elia.be/projecten vindt u een laatste stand van zaken over het project Brugge-Sijsele. 

Einddatum:
31 juli 2021

Locatie

Maalse Steenweg
8310 Brugge

Algemene informatie

Opdrachtgever
Elia

Deel deze pagina