Nieuwe rijweg over ’t Zand afgewerkt en open voor het verkeer op maandag 20 november

17
nov
2017

De nieuwe rijweg over ’t Zand werd aangelegd en gaat open voor het verkeer op maandag 20 november.  De nieuwe rijweg wordt afgebakend zodat de heraanleg van het plein aan weerszijden van de nieuwe rijweg kan verder gezet worden. Er wordt eveneens een afgebakende zone voorzien, naast de nieuwe rijweg, voor de voetgangers.

Een tevreden Burgemeester Renaat Landuyt: “Met de aanleg van dit stuk rijweg zijn we weer een grote stap dichter bij het verenigen van West-Brugge met het historische centrum van de stad. Nog even en beide stadsdelen zullen weer helemaal verenigd zijn. Zo zal ‘t Zand zijn verdiende centrale plaats in de Brugse binnenstad uiteindelijk terugkrijgen.”

Verkeersverloop nieuwe rijweg

Het gemotoriseerd verkeer dat van de Unesco-rotonde komt, kan via de nieuwe weg over ‘t Zand naar de Zuidzandstraat/Steenstraat rijden.

Het fietsverkeer uit de Boeveriestraat en de Hauwerstraat kan eveneens via de Vrijdagmarkt en de nieuwe weg over ’t Zand naar de Zuidzandstraat fietsen. Fietsen in tegenrichting (dus uit het centrum: van Zuidzandstraat naar de Hauwerstraat) is via de nieuwe weg niet toegelaten. Dit fietsverkeer rijdt via de Noordzandstraat en de veiligheidsdoorgang voor voetgangers- en fietsers door de werf naar de Hauwerstraat.

Opbraak tijdelijke rijweg

De tijdelijke rijweg over ’t Zand zal worden opgebroken in functie van de verdere heraanleg van het plein. Dit geldt ook voor de aanpalende voetgangersdoorsteek.

Rioleringswerken op het kruispunt Hauwerstraat/Vrijdagmarkt vanaf 20 november

Vanaf 20 november start de aannemer met rioleringswerken op het kruispunt Hauwerstraat/Vrijdagmarkt. Dit kruispunt wordt in fasen aangepakt om steeds een doorgang voor fietsers en voetgangers te garanderen.

De Hauwerstraat wordt definitief afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer en is dus niet meer bereikbaar voor het autoverkeer vanaf de Vrijdagmarkt.

Het verkeer komende van de Hoefijzerlaan rijdt verplicht rechtsaf in de Smedenstraat. Enkel de bussen van De Lijn en de plaatselijke bediening voor de Vrijdagmarkt (en gebruikers van de garages op de Vrijdagmarkt) mogen de Vrijdagmarkt oprijden en wegrijden via de Vrijdagmarkt en de busluifel van De Lijn naar de Unesco-rotonde.

De aanrijroute van de grootste marktkramen voor de zaterdagmarkt op het Beursplein verloopt langs de Smedenstraat en de Kegelschoolstraat. Het Beursplein (zaterdagmarkt) verlaten, verloopt via de Hendrik Consciencelaan naar de Koning Albert I-laan.

De Boeveriestraat blijft afgesloten voor het verkeer (uitgezonderd voetgangers) tot maart 2018. Extra bewegwijzering is voorzien.

Vanaf 4 december vinden er rioleringswerken plaats op de Vrijdagmarkt, tussen de Hauwerstraat en de Smedenstraat maar daarover volgt binnenkort meer informatie.

Rijweg vanaf Noordzandstraat richting Smedenstraat gedeeltelijk afgewerkt

De rijweg die de verbinding maakt tussen de Noordzandstraat en de Smedenstraat is al gedeeltelijk afgewerkt tot ongeveer aan de Speelmansrei. Ook de Artoisstraat is al opnieuw bereikbaar vanaf de Noordzandstraat.

Deze aanleg maakt deel uit van de werkzaamheden in de zone afgebakend door de Noordzandstraat, de Hoefijzerlaan, de helft van het middenplein kant Hoefijzerlaan tot aan de tijdelijke omleidingsweg en tot aan de afgewerkte zone tussen Noordzandstraat en Zuidzandstraat. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde van deze werkzaamheden voorzien tegen 8 januari 2018.

Verderzetting heraanleg

Ondertussen blijft de aannemer verder werken aan de bestrating van de terrraszones, de aansluiting van de Noordzandstraat tot aan de Hoefijzerlaan, de aanleg van het middenplein kant Concertgebouw, de bouw van de trappen naar de parking en de waterdichting van de parking kant Hoefijzerlaan.

Opening gemaakt in de grond voor toegang fietsenstalling ’t Zand, tussen Noordzandstraat en Zuidzandstraat.

Met de heraanleg van 't Zand worden 2 ondergrondse fietsenstallingen gerealiseerd:

  • Onder Concertgebouw: toegang tussen Concertgebouw en trappenpartij
  • Onder plein ’t Zand: toegang tegenaan Hoefijzerlaan (roltapijt) of toegang tussen Noordzandstraat en Zuidzandstraat (luie trap)

In de week van 6 november werd de opening fietsenstalling tussen Noordzandstraat en Zuidzandstraat gerealiseerd. Er werden lange gewelven verwijderd en daardoor was een grote opening zichtbaar. In de plaats kwamen er nieuwe kortere gewelven zodat nu nog enkel een sleuf voor de toegang naar de ondergrondse fietsenstalling overblijft.

De totale capaciteit van de huidige ondergrondse, bewaakte fietsenparking aan de Noordzandstraat wordt opgetrokken naar 502 stalplaatsen. Het gaat om 338 vrij toegankelijke fietsenstallingen en daarnaast blijft de afgesloten en permanent beveiligde fietsenstalling voor 164 fietsen (met badgesysteem) ook behouden. De fietser zal deze fietsenparking kunnen betreden via twee toegangshellingen. De ene wordt geplaatst tussen de Noordzandstraat en de Zuidzandstraat, de andere tussen de Smedenstraat en de Noordzandstraat (kant Hoefijzerlaan). De lift in het paviljoen kant Noordzandstraat biedt een derde mogelijkheid om de fietsenparking te bereiken.

Bomenbunkers en bomenbanken

Om de bomen meer groeikansen te bieden, werden al bomenbunkers aangelegd. Dit zijn ondergrondse betonnen constructies die een stevige basis vormen voor het aanbrengen van een ondergrondse voedingsbodem voor de bomen. Waar de bomen vroeger 4m³ grond kregen, krijgen de bomen nu meer dan 30m³ bomengrond.

Op het plein zelf is momenteel ook al de aangezet gegeven voor de bomenbanken. Deze bomenbanken komen in de zone tussen de nieuwe rijweg over ’t Zand en het Concertgebouw. Het  zijn speciaal ontworpen constructies, waarin hoog- en meerstammige Mongoolse Lindes worden aangeplant, tevens geschikt als zitbank. V

Verspreid over het plein versterken deze bomenbanken de beoogde groene uitstraling, gecombineerd met voldoende, comfortabele zitgelegenheid voor elke gebruiker. Hun afwerking bestaat uit dezelfde granietsoorten als de pleinverharding en uitnodigende houten elementen die de banken een zacht karakter geven en het zitcomfort verhogen. Dit zal resulteren in verschillende gezellige en groene rustpunten.

Omdat de ondergrondse parking op sommige plaatsen slechts tientallen centimeters onder het pleinoppervlak ligt, bieden deze bovengrondse constructies een oplossing om toch groen te voorzien op sommige plaatsen op het plein. Ze bevatten voldoende grond om volwassen bomen te doen groeien. 

Deel deze pagina