Nieuwe vestigingsplaatsen en ateliers Academie Brugge DKO

30
mei
2018

Op 11 mei 2018 verscheen het decreet Deeltijds kunstonderwijs in het staatsblad en het wordt toegepast vanaf 1 september 2018. 

De Academie Brugge DKO en het stadsbestuur proberen het maximum te halen uit de mogelijkheden van het decreet DKO. 

Geen programmatiestop meer

Academie Brugge start 11 nieuwe vestigingsplaatsen in Brugge en, voor het eerst ook daarbuiten in Jabbeke, Varsenare en Zuienkerke. In totaal zal de Academie op 19 plaatsen les geven.

In Brugge gaan 15 van de 16 ateliers door in Basisscholen van het gemeentelijke, vrije of GO net. Dat betekent dat kunstonderwijs heel fijnmazig aanwezig zal zijn in het Brugs grondgebied. De lessen gaan door op woensdag, zaterdag of direct na de schooluren op maandag en vrijdag.

Je kan dus gerust spreken van een Brede school principe. Kunstonderwijs in de buurt, georganiseerd in een buurtschool, toegankelijk voor iedereen.

Daarnaast is er ook het ruime aanbod in de hoofdschool.

Nieuwe vestigingsplaatsen

In Brugge:

1. Lissewege: Stedelijk

Stedelijk lager onderwijs Brugge-noord, Stationsstraat 25, 8380 Brugge,

2. Sint-Pieters GO

BS De STEMpel, Karel Ledeganckstraat 3, 8000 Brugge

3. Brugge Centrum: GO

De Springplank, Hugo Losschaertstraat 5b, 8000 Brugge

4. Assebroek, Steinerschool

Steinerschool Astridlaan 86, 8310 Brugge

5. Steenbrugge: Vrij onderwijs

OLVA Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 439, 8310 Brugge

6. Zeebrugge: Vrij onderwijs

VBS Roezemoes, Zustersstraat 3, 8380 Brugge

7. Sint-Kruis/Male: vrij onderwijs

Vrije Basisschool Kantelberg De Linde 94

8. Assebroek: vrij onderwijs

Olva De Meersen, Astridlaan 400, 8310 Brugge

Buiten Brugge:

9. Zuienkerke: gemeentelijk

Basisschool, Nieuwe steenweg, Zuienkerke

10. Jabbeke: gemeentelijk

Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 40, Jabbeke

11. Varsenare: gemeente Jabbeke

Hof van Straeten 2, Jabbeke

Reeds bestaande vestigingsplaatsen in Brugge:

12.Hoofdschool

Katelijnestraat 86, Brugge Centrum

13. Kanthuis

Freren Fonteinstraat 6, Brugge

14. De Triangel,

Diksmuidse Heerweg 157, Sint-Andries

15. Mozaïek

Pastorieweg 4, Sint-Kruis

16. De Komme

Sint Jozefstraat 2 , Sint-Jozef

17. Gemeentelijke Basisschool

Rijselstraat 71, Sint-Michiels

18. Gemeentelijke Basisschool

Damse Steenweg 30, Dudzele

19. Paalbos

Gemene Weideweg Zuid 121, Assebroek

In de 1ste en 2de graad komt beeldatelier, animatiefilmatelier en textiel- en kantatelier in

In het beeldatelier wordt er getekend, geboetseerd, … men gaat aan de slag met kleur, lijn, vorm, materialen en de eigen creativiteit en fantasie wordt sterk gestimuleerd. Kinderen leren en ontwikkelen een eigen beeldtaal. Ze ontmoeten kunstenaars en verkennen technieken. Op een speelse manier leren de kinderen kijken naar kunst en ervan genieten. Praten over wat ze maken en op een open en respectvolle manier elkaars werk bespreken verlegt de grenzen van de jonge creatieveling.

Het animatiefilmatelier (enkel in de hoofdschool en in Jabbeke) is een heel brede optie. Allerlei technieken en kunstvormen komen aan bod om een film te maken. Naast het aanleren van  verschillende animatiefilmtechnieken zoals stop-motion, plasticine-animatie, poppenanimatie, getekende animatie, papiersnit animatie en noem maar op… is er ook het beeld per beeld opnemen en verwerken op de computer met verschillende programma’s. Een prachtig atelier waar kinderen hun fantasiewereld in beeld kunnen brengen.

Het textiel en Kant atelier (enkel in het kanthuis) is een eigenzinnige variatie op ons beeldatelier. We vertrekken van tekenen, schilderen, boetseren, …. Maar hier komt ook nog een sterke nadruk op het werken met textiele vezels en kantklossen en stoffen. Een atelier met verrassende resultaten.

NIEUWE OPTIES voor jongeren

De Academie en de stad Brugge zetten ook in op jongeren.

Naast de reeds bestaande ateliers voor beeld, animatiefilm, textiel, digitaal en video starten we een heel speciaal exploratieatelier op voor leerlingen van de 1ste graad middelbaar onderwijs.

Het sluit aan op de uren van de scholen en geeft de leerlingen de mogelijkheid om kunstdisciplines te ontdekken in voorbereiding van een 2de graad kunstsecundair, of juist ter uitbreiding van die eerste graad kunstsecundair. Dit gaat door in de hoofdschool.

NIEUWE OPTIES voor volwassen

Het decreet geeft hier nieuwe mogelijkheden waar we maximaal gebruik van maken.

Het EXPLORATIE atelier.

In een korte tweejarige opleiding gaat de cursist ontdekken, proeven, onderzoeken en experimenteren met beeldelementen, techniek en materiaal. Uitdagende en afwisselende opdrachten, zowel in 2D als in de ruimte, prikkelen de creativiteit en zorgen ervoor dat de cursist een goed overwogen keuze kan maken naar een specifiek atelier/kunstvorm.

ANIMATIEFILM (onder voorbehoud)

Onze academie heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het atelier animatiefilm voor kinderen en jongeren. Je kan gerust spreken van een succesrichting. Nu kunnen we voor het eerst een kortlopend animatiefilmatelier starten voor volwassenen.   

PROJECTATELIER

Dit atelier werkt als een laboratorium. Een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, het leren out of the box denken zijn belangrijke aspecten in dit atelier. Vanuit een aandacht voor het verleden gaat men via onderzoek, experiment, kijken en zoeken in een voortdurende beweging naar een eigen hedendaagse kunstvorm. De cursist wordt uitgedaagd om een nieuw parcours te verkennen en wordt daarin uitstekend begeleid door onze leerkracht(en).

CROSS-OVER

Eén project in meerdere ateliers. Dat is het idee achter het cross-over project. Vertrekkend vanuit een sterk concept worden meerdere disciplines gecombineerd om procesmatig tot een nieuw en origineel eindresultaat te komen. Er is een coach en in de verschillende ateliers begeleiden de specifieke leerkrachten de cursist. Voorafgaand is er een intakegesprek met de coach-leerkracht. Cross-over is gericht op de kunstenaar/cursist met sterke voorkennis. 

MODEONTWERP

Mode gaat over de mens en de fascinatie voor het menselijk lichaam. Het is zowel een actueel maatschappelijk fenomeen als een dynamische kunstvorm. In deze opleiding ligt de focus op de ontwikkeling van een artistieke persoonlijkheid, experiment en een vernieuwende vormgeving.

Een modeontwerper is tegelijk ambachtsman of vrouw, vormgever en kunstenaar. Patroontekenen, kledingstukken ontleden, naaien, draperen en binnen een thema een collectie komen allemaal aan bod. We werken in een open en experimentele aanpak met oog voor nieuwe technieken waar de cursist  leert omgaan met materie en de bewerking ervan. Daarnaast is er een inleiding in ontwerpen met Illustrator en Photoshop.

Het KUNSTENLAB krijgt hierbij bij bovenstaande ateliers een steeds belangrijkere rol. Het is de plaats waar over de ateliers heen nieuwe technieken kunnen toegepast worden zoals lasercutten, 3D printen, vinylcutten, grootformaat prints enz.

LEVEND MODEL

In de kunsten, maar zeker in de schilderkunst is het levend model een icoon, een onuitputtelijke bron van inspiratie. In dit atelier, gecombineerd met schilderkunst, wordt op verschillende manieren gewerkt aan de hand van een levend model.

Deel deze pagina