Brugs stadsbestuur brengt inwoners met filmpje nieuwjaarswensen over

31
dec
2020

Traditioneel heeft de eerste zondag van het nieuwe jaar de nieuwjaarsborrel voor de Bruggelingen plaats. De coronacrisis en de daarbij geldende maatregelen lieten dit nu niet toe. Het stadsbestuur wil toch zijn nieuwjaarswensen en een boodschap van hoop overbrengen aan de inwoners.

“Op de nieuwjaarsreceptie neem ik normaalgezien altijd het woord om namens het stadsbestuur onze beste wensen over te maken. Dit jaar is het helaas niet mogelijk om samen te klinken tijdens deze grote openbare receptie. Als alternatief maakten we een kort filmpje waarin alle schepenen en ikzelf hun wens bekendmaken.
Hieronder het filmpje, dat ook via de sociale media van de Stad wordt verspreid.

“Het filmpje bevat niet alleen nieuwjaarswensen, maar ook een boodschap van hoop en perspectief. Ik hoop alvast dat deze nieuwjaarsborrel niet afgesteld is, maar enkel uitgesteld. Als de cijfers gunstig evolueren en we de crisis onder controle krijgen, kunnen we misschien denken aan een zomerborrel voor onze inwoners”, aldus burgemeester Dirk De fauw.