16.234 overlijdensberichten online raadpleegbaar!

16
okt
2023

Het Stadsarchief draagt zorg voor een verzameling van enkele tienduizenden overlijdensberichten. De oudste gaan terug tot de achttiende eeuw, de meest recente tot op heden.

Interessante bron voor stamboomonderzoek

Overlijdensberichten of doodsbrieven zijn een interessante bron voor stamboomonderzoek. Ze bevatten naast de naam van de overledene en de sterfdatum vaak ook heel wat andere gegevens: overlijdensplaats, geboortedatum, geboorteplaats, naam van de partner, namen van familieleden …. Er gebeuren jaarlijks aanvullingen via schenkingen in het Stadsarchief. 

Aanvulling eenvoudig doorzoekbaar 

Recent kwam er een aanvulling van bijna 13.000 akten bij op Archiefbank Brugge (onder tabblad overlijdensberichten). Dit brengt het totaal aantal op 16.234. Ze zijn allemaal van metadata voorzien en dus doorzoekbaar via eenvoudig of uitgebreid zoeken.

Openbaarheidstermijn overlijdensakten

Omwille van de privacy tonen we enkel overlijdensberichten die minstens 50 jaar oud zijn, dit naar analogie met de openbaarheidstermijn van de overlijdensakten burgerlijke stand. Dit gebeurt volledig op verantwoordelijkheid van Stadsarchief Brugge. Aarzel niet om ons bij vragen te contacteren.

Einde digitaliseringsproject

De indexering nam verschillende jaren in beslag en gebeurde door vrijwilligers en tijdelijke medewerkers. Op dit ogenblik werken ze nog volop verder om ook het resterende gedeelte te indexeren. Het einde van dit project is voorzien in de loop van 2024. Er komen in de toekomst dus nog verschillende overlijdensberichten online.

Contactinformatie