Vlaamse overheid organiseert bevraging over leefbaarheidsplan Nieuwe Sluis Zeebrugge

9
sep
2020

Het projectteam van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge werkt momenteel aan een leefbaarheidsplan over de nieuwe sluis. Daarin wil ze onder andere bufferende maatregelen opnemen om de hinder tijdens en na de werkzaamheden te beperken. De bewoners die het dichtst bij de plaats van de nieuwe sluis wonen kregen een bewonersbrief met een uitnodiging om deel te nemen aan een bevraging over de leefbaarheid. Ook wie wat verder woont, kan deelnemen aan de bevraging.

In zomer 2021 meer zicht op impact werken en onteigeningszone

De bouw van de nieuwe sluis en van de Nx zorgt voor veranderingen in de omgeving. Het ligt vandaag nog niet vast hoe de werkzaamheden zullen verlopen, welke mogelijke hinder hiermee gepaard zal gaan en wat de exacte onteigeningszone zal zijn. In de zomer van 2021 zal de Vlaamse overheid daarover meer inzichten hebben.

Informatie over de onderzoeken die hiervoor worden uitgevoerd, zijn te raadplegen via www.nieuwesluiszeebrugge.be. Om een goed leefbaarheidsplan te kunnen opstellen, vraagt de Vlaamse overheid aan de omwonenden wat zij belangrijk vinden in hun leefomgeving.

Opstart participatietraject

Het leefbaarheidsplan brengt de huidige situatie én de noden en wensen voor een goede leefbaarheid in de gemeente in kaart. Op basis daarvan werkt het team leefbaarheidsacties uit. Om dat zo goed en volledig mogelijk te kunnen doen, is er dit participatietraject. Een bevraging over de leefbaarheid is in dit traject een eerste stap.

Enquête online of op papier in te vullen tot 27 september

De enquête is te vinden op enquete-leefbaarheid.nieuwesluiszeebrugge.be. Voor wie niet over een computer of internetverbinding beschikt, is een papieren versie beschikbaar in de gemeenteafdeling van Zeebrugge.

Niet alleen de direct omwonende burgers zijn welkom om de vragenlijst in te vullen, ook zij die verder wonen mogen dit doen, net zoals ook mensen die niet in Zeebrugge wonen maar er werken en zich ontspannen.