Brugge schakelt met haar klimaatbeleid een versnelling hoger

22
dec
2023

BruggeNaarMorgen is het klimaatplan van Stad Brugge. Tegen 2030 wil Brugge de helft minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2011. Het monitoringsrapport van 2022 geeft aan dat Brugge bijna 22 procent minder CO2 uitstoot.
Dat is alvast een belangrijke stap in de goede richting, maar er blijft nog een hele weg te gaan.

Het stadsbestuur wil daar samen met alle Bruggelingen verder werk van maken. De Stad  krijgt nu steun door twee belangrijke Vlaamse subsidies – samen goed voor ruim 1 miljoen euro.

580.000 euro subsidie voor wijkverbeteringsplannen in Zeebrugge, Sint Pieters en de binnenstad

Op de gemeenteraad van maandag 18 december 2023 wordt een Lokaal Energie- en klimaatpact 2.1 voorgelegd. Hierbij wordt 500.000 euro aan extra Vlaamse middelen ter beschikking gesteld om extra klimaatacties op te zetten in Brugse kwetsbare buurten. Er worden drie wijk-klimaatcoaches aangesteld in Zeebrugge, Sint-Pieters en de Brugse binnenstad. Deze gaan samen met de buurtbewoners op zoek naar mogelijkheden om in de buurt acties op te zetten rond woningrenovatie, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit.

Een stadsvernieuwingssubsidie van bijna 500.000 euro voor de klimaatwijk Sint-Gillis

Ook is Brugge trotse laureaat geworden in de thematisch projectoproep ‘stadvernieuwing 2023’ met het projectvoorstel ‘klimaatwijk Sint-Gillis’. In deze stadswijk is o.a. buurtwerking ’t Zilletje al geruime tijd succesvol actief om woningrenovatie, zonnepanelen en vergroening van de buurt te stimuleren.

Met deze projectsubsidie wil Stad Brugge de heraanleg van de Sint-Clarastraat zo klimaatvriendelijk en klimaatrobuust mogelijk laten uitvoeren. Daarbij zal ook onderzocht worden of de warmte van de gistfabriek IFF kan benut worden voor een warmtenet in Sint-Gillis. Zowel voor de woningen als de vele grote gebouwen in en rond de Sint-Clarastraat (met o.a. de kantoren van Liantis, de kantoren van het Wit-Gele kruis, het Koninklijk Atheneum, het Woonzorgcentrum Engelendaele, …) kan dit een belangrijke hefboom zijn om op termijn gasloos te verwarmen.
Daarnaast zal natuurlijk aandacht gaan naar meer ruimte voor groen, water, fiets en voetganger.

Voor de uitvoering van dit plan is een subsidie van bijna 500.000 euro voorzien. Er zal een projectgroep opgestart worden, waarvan de uitvoering is voorzien voor 2024-2028.

Dit lokaal Energie- en Klimaatpact is een belangrijke hefboom om Bruggelingen met beperkte financiële middelen de nodige ondersteuning te bieden voor de uitvoering van het klimaatplan.