Brugge wint negen groene Oscars

19
dec
2023

Tijdens de feestelijke finaledag van de Openbaargroen-awards op donderdag 14 december 2023 in Antwerpen heeft Stad Brugge de prestigieuze prijs voor Bijenvriendelijkste Gemeente 2024 in ontvangst mogen nemen. Ook won het Steevenspark in Sint-Kruis de prijs tweede laureaat ‘landschapsinrichting’.

Naast de Bijenvriendelijkste Gemeente en tweede laureaat voor het Steevenspark, kreeg ook het Vaartbekepark een eervolle vermelding in de categorie wijkpark.
Het nieuwe stadspark in de Maaike Kerrebroeckstraat kreeg een eervolle vermelding in de categorie buurtgroen en aannemer Mahieu won een prijs voor groenaannemer met dit project.

Samen met het Steevenspark won het park in de Maaike Kerrebroeckstraat het label ‘klimaatbestendig project’ én zijn zij de winnaars in de categorie ‘Plusgroen’, voor nieuw openbaar domein. 

Bijenvriendelijk Brugge

Tijdens de Bijenbabbel met VVOG op 14 december werd dieper ingegaan op de uitdagingen van het bijenvriendelijk maken van een stad met aanzienlijke toeristische druk. Het 'openbaar groen' en 'bijenvriendelijkheid' worden niet alleen beschouwd als beleidsaspecten, maar ook als essentiële elementen van de identiteit van de stad.

Door strategische aankopen te doen en verschillende onthardingen uit te voeren in de Brugse binnenstad, toont het stadsbestuur haar toewijding aan een bijenvriendelijke leefomgeving.

Onder de noemer ‘Bijenvriendelijk Brugge’ worden verschillende thema's behandeld, waaronder de uitbreiding en versterking van de drie groengordels, het behoud van oude en de aanplant van nieuwe bomen, de aanpak van hittestress door ontharding.

Ontharding

Heel positief voor de bijen in Brugge zijn de indrukwekkende cijfers met betrekking tot ontharding (47.447,5 m²), het tegelwippen-initiatief (Vlaams kampioen 2023 met 374.686 tegels), en het stimuleren van het aanvragen van gevelplanten en geveltuinen.
Brugge heeft bovendien een beleid van pesticidenvrij beheer van 'onkruid', waarbij het principe ‘zonder is gezonder’ wordt toegepast.

Het Brugs Bijenplan heeft concrete doelstellingen verwezenlijkt, zoals het in kaart brengen van hotspots voor wilde bestuivers en het verbeteren van het beheer van stadstuinen. Met maar liefst 111 soorten, waarvan 14 zeldzaam, zijn de resultaten veelbelovend. 

Educatie

De Stad blijft niet achter op het gebied van educatie, met reguliere activiteiten vanuit kinderboerderij De Zeven Torentjes en Natuurcentrum Beisbroek. Het 10-jarig jubileum van de Week van de Bij in 2023 werd gevierd met een Bijensymposium op 20 mei en het Bijenfeest op 28 mei 2023.

De Stad heeft niet alleen oog voor de honingbijen, maar ook voor de inheemse wilde bijen, met beleidskaders voor imkerij en educatieve bijenhallen. In de strijd tegen de Aziatische hoornaar heeft Brugge in 2023 maar liefst 111 nesten bestreden, en de Stad roept op tot een gezamenlijke inspanning met vrijwilligers voor een versterkte aanpak in 2024.

Steevenspark: tweede laureaat landschapsinrichting

Na de aankoop van de gronden door de Stad werden deze meteen opengesteld voor de buurt. In de zomer van 2022 startte de aanleg van het park.

In een eerste fase zorgde de Stad voor een veilige fietsverbinding tussen het zwembad en de omliggende scholen, aangezien veel leerlingen in Sint-Kruis met de fiets naar school gaan. Door hier een fietspad aan te leggen is er een veilige doorgang voor fietsers en wandelaars.

Bij de effectieve parkaanleg werd een vlonderpad aangelegd boven een zone voor natte natuur. Door hier natte natuur te voorzien, wordt het water opgeslagen en kan het infiltreren. Er is ook een boomgaard met 42 fruitbomen, een uitbreiding van het Veltembos met 6.870 m² aan bosgoed en 20 linden . Het park fleurt verder op door 12 zitbanken langs het wandel- en fietspad en 4 banken op het vlonderpad.