Brugse school Stamina onthardt 900m² op schooldomein!

5
jul
2023

Stamina zet in op het vergroenen van hun schoolomgeving. Coördinator Nico Savels vertelde ons wat meer over het project, waarmee ze een voorbeeld stellen voor heel Vlaanderen.

Wat was jullie drijfveer om te ontharden?

Een grote betonnen speelplaats is weinig aantrekkelijk. Leerlingen willen groene plaatsjes om te pauzeren, op die manier kunnen ook buitenklassen in het groen geïntegreerd worden. Daarnaast heeft het groen een grote ecologische meerwaarde: iets wat we graag meenemen in de lessen. Waterdoorlaatbaarheid, afkoeling, biodiversiteit, voeding voor insecten, … zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen.

Hoeveel m² hebben jullie onthard?

900m²!

Werd er een plan opgemaakt in samenspraak met de leerlingen of een tuin/landschapsarchitect?

In eerste instantie werd er een brainstorm georganiseerd met een groep leerlingen. Die mochten in verschillende groepen hun ideeën pitchen. Op basis daarvan werd een projectaanvraag ingediend bij Stad Brugge. Na goedkeuring werd er een tuinarchitect aan ons toegewezen om het plan in zijn geheel verder vorm te geven. Na enkele constructieve overleggen zijn we tot een plan gekomen waar we ons allemaal in konden vinden.

Hebben de leerlingen, leerkrachten en ouders meegeholpen met de uitvoering? 

Nadat een aannemer de grote breekwerken uitvoerde, gingen ouders, leerkrachten en leerlingen aan de slag tijdens een heuse klus-en plantdag. Er werd geplant, gezaaid en een wilgenhut gebouwd.

Wie zal het groen onderhouden?

Het grootste deel van het groenonderhoud gebeurt via een onderhoudscontract van de school. Aangezien we vandaag de dag veel groen hebben op onze site, wordt dat contract nog wat uitgebreid. De wilgenhut en het kleine snoeiwerk zal in handen blijven van de ouders op onze jaarlijkse klusdag.

Wat was de reactie van de leerlingen, leerkrachten en ouders op de nieuwe groene omgeving?

De reacties zijn zeer positief! Iedereen vindt het een grote meerwaarde voor de school en voor de leerlingen die er elke dag vertoeven. Het is mooi en het creëert plekjes om zich even rustig af te zonderen of net in groep samen te gaan zitten.

Zijn er subsidies aangevraagd voor de ontharding?

We kregen subsidies van zowel Stad Brugge, Provincie West-Vlaanderen als de Vlaamse Overheid. 

De opstart van het totaal project in Stamina gebeurde via de projectsubsidie ‘Vergroen je speelplaats’. Regionaal Landschap hielp hen mee om de bovenlokale subsidies binnen te halen.

Geselecteerde scholen hebben recht op:

  • Inhoudelijke ondersteuning van Regionaal Landschap Houtland & Polders.
  • Financiële ondersteuning met een maximum van 15.000 euro.

Wil je je tuin graag wat meer klimaatrobuust maken en meer ruimte geven aan groen en water? Zie je graag wat meer groen in jouw tuin of op jouw terras?
Stad Brugge ondersteunt je graag met een premie!