Carlos Debaere heeft een plan

10
feb
2023

Carlos DebaereCarlos Debaere (56) is Bruggeling, leerkracht en ondersteuner bij Ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen Noord. Samen met buurtwerking ’t Zilletje zet hij zijn schouders onder ‘Paraat voor het klimaat’. Met dit plan wil de groep zich inzetten voor het ontharden en vergroenen van de buurt en deelmogelijkheden voor energie onderzoeken. Het plan moet de buurtcohesie stimuleren en de buurt voorbereiden op het veranderende klimaat.

“Stad Brugge begeleidt ons plan door de ideeën in een burgerproject te formuleren en door ons logistiek en financieel te ondersteunen bij de uitwerking ervan. Daarbij spelen de stadsmedewerkers een cruciale rol omdat zij vanuit een ander perspectief en met kennis van zaken kunnen adviseren, sturen en stimuleren."

Bewust over de klimaatverandering

"Het is belangrijk dat burgers bewust worden gemaakt van de klimaatverandering. Pas dan kunnen zij meedenken en deelnemen aan de vele initiatieven. Het is geen eenvoudig proces, maar we hebben weinig keuze. Het is de enige manier om een leefbare wereld te garanderen voor onze toekomstige generaties."

"Ons burgerproject ‘Paraat voor het klimaat’ moet er met kleine, plaatselijke initiatieven voor zorgen dat mensen sneller en op een constructieve manier willen meewerken. Met ons project willen we stapsgewijs de woningen zoveel mogelijk aanpassen op het vlak van verwarming, elektriciteitsverbruik en dakisolatie."

"Momenteel zetten we volop in op sensibilisering van de buurtbewoners. We doen dat met onze nieuwsbrieven en door infomomenten over vergroeningsinitiatieven te organiseren. Die initiatieven, waaronder de aanleg van geveltuintjes en het peter- en meterschap van een stukje groen, zorgen voor ontharding en vergroening in de buurt. Daar blijven we onderzoek naar doen."

"Door bewoners met elkaar in contact te laten komen in warme, leefbare en efficiënt onderhouden groenruimtes, willen we de buurt aangenamer en mooier maken."

"We werken ook mee aan een studie over het fossielvrij verwarmen van huizen en we verstrekken informatie over de groepsaankoop van zonnepanelen bij Provincie West-Vlaanderen. Voorts ondersteunen we de buurtbewoners zo goed mogelijk, bijvoorbeeld als ze een vergunning willen aanvragen."

Sociaal, familiaal en economisch

"Door bewoners met elkaar in contact te laten komen in warme, leefbare en efficiënt onderhouden groenruimtes, willen we de buurt aangenamer en mooier maken. Met de klimaatverandering staan we voor een uitdagende toekomst en daar willen we onze buurt zo goed mogelijk op voorbereiden, zowel op sociaal en familiaal als op economisch vlak."

"Ik wil graag aan alle Bruggelingen meegeven dat het belangrijk is om de nodige tijd te nemen. Je bewust zijn van de klimaatproblematiek is al een eerste, grote stap. Initiatieven uitwerken komt pas daarna en vraagt een gezonde portie geduld en een nauwe samenwerking met alle betrokken partners. Het is een verhaal van, voor en met iedereen."