Eerste B22-verkeersborden in Brugge: fietsers kunnen rechtsaf wanneer verkeerslichten voor hen op rood staan.

12
sep
2023

In de zomervakantie realiseerde Agentschap Wegen en Verkeer in nauw overleg met Stad Brugge een vernieuwde fietsoversteek Kolenkaai – Houtkaai over de Scheepsdalelaan.  Blikvangers zijn ongetwijfeld de eerste B22-verkeersborden.  Hierdoor kunnen fietsers rechtsaf slaan wanneer de verkeerslichten voor hen op rood staan. 

Het is het sluitstuk van de omvorming van de Houtkaai tot fietsstraat en betekent ook een versterking van de Vestenroute voor wandelaars en joggers die nu continu langs het kanaal kunnen lopen.

In 2020 werd het wijkmobiliteitsplan Christus-Koning gefinaliseerd. Uit de gesprekken die de Stad met de bewoners voerde, bleken er verschillende knelpunten te zijn voor de Houtkaai. De weg werd gebruikt als sluiproute.
Daarnaast was het kruispunt met de Scheepsdalebrug bestempeld als onveilig door de slechte zichtbaarheid van auto’s op fietsers door de brugliggers. Ook conflicten tussen fietsers en voetgangers op het fietspad langs het kanaal werden aangestipt. In de zomer 2020 werd dan ook de Houtkaai geknipt aan de Scheepsdalebrug met drie paaltjes, waardoor de sluiproute verdween en het kruispunt veiliger werd.

In 2021 volgde een positieve evaluatie en zette het college van burgemeester en schepenen het licht op groen om de Houtkaai tot fietsstraat om te vormen. Daardoor werd het vroegere fietspad een voetpad en daardoor een verlengstuk van de populaire Vestenroute. Het sluitstuk werd de herinrichting van de fietsoversteek over de Scheepsdalelaan.

Geen opbouw van lange wachtrij van fietsers meer

De blikvanger is het verkeersbord B22. De driehoekige voorrangbordjes zijn hierbij aangevuld met een fietspictogram dat de toegelaten richting voor ‘rechtsaf door rood’ aangeeft. Het betekent dat een fietser rechtsaf mag slaan bij een rood verkeerslicht, op voorwaarde dat de fietser voorrang verleent aan de fietsers en voetgangers die op dat moment groen licht hebben.

Daardoor ontstaat er geen opbouw van een lange wachtrij van fietsers meer. Ook de Fietsersbond Brugge was vragende partij om dit verkeersbord in Brugge te gebruiken. Als de ervaringen positief zijn, kan dit principe ook op andere lichtengeregelde kruispunten worden toegepast in onze stad.

Uiteraard moet voor elke locatie worden afgetoetst of dit op een veilige manier kan. De dienst mobiliteit en de lokale politie zullen instaan voor deze beoordeling. Aangezien de meerderheid van de verkeerslichtengeregelde kruispunten in het beheer zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben zij hier ook zeggenschap in.