Thema is
Stadsvernieuwing
Publicatiedatum is

02 APRIL 2024

Gedeeltelijke afbraak Waggelwaterspoorbrug

De karakteristieke landhoofden met de metselwerkbogen en de torentjes worden gerenoveerd. Er komt ook een nieuw vlonderpad voor wandelaars.

Waggelwaterbrug afbraak

Infrabel, De Vlaamse Waterweg en het stadsbestuur van Brugge slaan de handen in elkaar voor de gedeeltelijke afbraak van de oude Waggelwater-spoorbrug. De karakteristieke landhoofden met de metselwerkbogen en de torentjes worden gerenoveerd. Er komt ook een nieuw vlonderpad dat een attractieve wandelroute zal creëren tussen de woonwijk Christus-Koning, het Waggelwaterbos en het jaagpad langs het kanaal Brugge-Oostende. 

Voor de aanleg van het derde spoor tussen Brugge en Zeebrugge investeerde Infrabel in een nieuwe spoorbrug over het kanaal Brugge-Oostende. Hierdoor rees bij de spoorbeheerder de vraag om de oude spoorbrug af te breken. Dit zou ook een nautisch knelpunt op het kanaal verhelpen. De brug kent een te lage doorvaarhoogte maar creëert ook een te krappe bocht voor schepen tot 85 meter lang. De middenpijler bemoeilijkt het nemen van de bocht. 

Nu kunnen sommige vaartuigen slechts met een verlaagde stuurcabine en stapvoets de brug passeren. Grote stukgoederen zoals silo’s of windturbinewieken die aankomen in de Oostendse haven kunnen nu enkel over de weg in plaats van over het water worden vervoerd. De sloop van het brugdek en de middenpijler zal deze nautische hindernis verwijderen en de mogelijkheden voor de binnenvaart verhogen.

Onderzoek naar Brug met historische waarde

Toen in 2015 de aanvraag voor de afbraak werd ingediend, vroeg het stadsbestuur bijkomend onderzoek omdat de brug een historische waarde kent. De brug uit 1909 was een draaibrug. Bij de aanleg van de Expresweg Brugge-Zeebrugge in de jaren 1970 werd ze geïmmobiliseerd. Zeker de landhoofden vormen een markant beeld met hun metselwerkbogen en een uitkragend torentje met leien tentdakje. 

Het stadsbestuur engageerde zich daarom om een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Hieruit bleek dat een herbestemming als fietsersbrug niet enkel zeer duur zou zijn maar ook een beperkte maatschappelijke meerwaarde zou hebben. De kosten worden op 5 miljoen euro geraamd, met een ophoging van het brugdek zelfs 8 miljoen euro. De brug en vooral de hellingbanen naar het hoger gesitueerde spoortalud, zouden bovendien niet aantakken op belangrijke fietsroutes. Of hoe de herbestemde brug maar dienstbaar zou zijn op lokaal wijkniveau. De maatschappelijke baten van een herbestemming wegen dus niet op tegen de maatschappelijke kosten. 

Binnen het wijkmobiliteitsplan Christus-Koning rees het idee om het karakteristieke landhoofd een nieuwe of beter bijkomende functie te geven. Langs het kanaal was er vroeger een balustrade met smeedijzeren leuning. Dit zou de ideale aanvang zijn van een nieuw wandelpad over het water richting het Waggelwaterbos. Een idee dat positief onthaald werd door De Vlaamse Waterweg en Infrabel die zich engageren om een vlonderpad te realiseren. Het Brugse stadsbestuur zal na de realisatie het beheer ervan overnemen.

Win-win-win

De samenwerkingsovereenkomst die tot de win-win-win-situatie kan leiden, door het slopen van in onbruik geraakte spoorbrug, het oplossen van een nautisch knelpunt en het nieuw leven geven aan de karakteristieke erfgoedelementen op maat van de aanpalende wijk, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Brugse gemeenteraad en de raden van bestuur van Infrabel en De Vlaamse Waterweg nv. Vervolgens zal een omgevingsvergunningsaanvraag en een aanbestedingsdossier worden voorbereid. 
Bedoeling is om de werken in de periode 2025-2026 te starten. 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media