Geef jouw mening over het plan-MER voor Kustvisie

5
mei
2023

Kijk de nieuwe nota in en geef je mening over de kustbeschermingsmaatregelen die de Vlaamse overheid onderneemt tegen de stijgende zeespiegel en ter bescherming van de kusstreek voor de komende 100 jaar.

Kustvisie = een strategisch plan op korte en lange termijn

Met Kustvisie wil de Vlaamse overheid ook bij een stijgende zeespiegel een beschermde, toekomstgerichte en aantrekkelijke kuststreek, voor minstens de komende 100 jaar. Omdat de uitvoering van sommige kustbeschermingsmaatregelen wel 10 tot 20 jaar kan duren, moet hiervoor op tijd de nodige ruimte gereserveerd worden.

Daarom maakt de Vlaamse overheid een langetermijnstrategie en een concreet kortetermijnactieplan op. Die worden verankerd in een “strategisch beleidsplan Kustvisie’’. Zo wil de Vlaamse overheid onze kust en het achterland ook op lange termijn stapsgewijs en blijvend beschermen tegen een stijgende zeespiegel.

Kijk de nota in en geef je mening

Om de mogelijke effecten van het plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een planmilieueffectrapportage (plan-MER) opgestart.

Stap 1: De publicatie van kennisgevingsnota

In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten ervan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Stap 2: Geef zelf aan waar volgens jou de nadruk op moet liggen

Iedereen kan nog tot en met 2 juli 2023 de kennisgevingsnota (en bijbehorende onderzoeksnota) inkijken en opmerkingen geven.

Je kunt de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

Bovendien kun je voorstellen formuleren voor alternatieven.

Download de plannen of kom langs


Schrijf je in voor één van de vier infomarkten

Er worden ook vier infomarkten georganiseerd, voorafgegaan door een online infosessie. Meer info kun je vinden op www.kustvisie.be.

Bezorg je opmerkingen aan Vlaanderen


Meer info vind je op de website van de Vlaamse Overheid of bel 1700