Eerste werken Kustpark Knapen gestart

4
mei
2023

In Zeebrugge zijn de eerste werkzaamheden aangevat die van het Kustpark Knapen een waardevolle, groene ontmoetingsplek voor de buurt maken.

Kustpark Knapen geeft de inwoners van Zeebrugge een plaats waar groen, rust en recreatie samengaan. In 2021 werd al 3,3 hectare opengesteld voor bezoekers en in september 2022 werd het domein opgewaardeerd met een mini-pitch, een schenking van Club Brugge Foundation.

Nu zijn de sloop- en onthardingswerkzaamheden gestart door aannemer Stadsbader NV.

Een aantrekkelijk kustpark en groene buffer

We vormen deze plek stapsgewijs om tot een aantrekkelijk kustpark dat een belangrijke schakel vormt tussen het dorp van Zeebrugge en het strand.

Het park dient ook als een groene buffer voor het hoogspanningsstation op de hoek van de Baron de Maerelaan en de Kustlaan. Dit station is noodzakelijk om groene windenergie van op zee het binnenland in te loodsen.

De plannen van het park kregen vorm op basis van participatie van de buurt. 

Lees meer over Kustpark Knapen

Stad Brugge investeert 8.000.000 euro

Na goedkeuring van het definitieve ontwerpplan plannen we om de effectieve parkaanleg in januari 2024 aan te vatten. Het voorziene budget voor het volledige Park Knapen bedraagt 8.000.000 euro.

 • 1.681.400 euro aankoop van het park
 •  3.300.000 euro voor de parkaanleg
 • 2.400.000 euro renovatie van de officierswoning, vijf bunkers en twee luifels op het terrein
 • 290.000 euro voor de sloop van een aantal bestaande gebouwen en de opbraak van de verharding bedraagt.

Via het Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex ontving de stad van de Vlaamse Regering 500.000 euro aan subsidies. Hiermee steunt de regering projecten die focussen op het zuiniger omgaan met water, het langer bovenstrooms houden van water en waterinfiltratie.

We ontharden in totaal 22.850 m² terrein 

Stad Brugge start met sloop- en onthardingswerkzaamheden in het park waarbij in totaal 22.850 m² terrein onthard wordt. Een enorme realisatie.

Het ontharden van de site zorgt ervoor dat regenwater beter de grond kan insijpelen waardoor het grondwater kan aangevuld worden. Het extra groen in de havenomgeving zal dan weer voor meer biodiversiteit en afkoeling zorgen tijdens de hete zomers in Zeebrugge.

Een groene long die zuurstof geeft

Groene plaatsen zorgen ervoor dat bewoners meer naar buiten komen en zo ook meer met elkaar in contact komen. Een groene omgeving vermindert stress en verbetert de productiviteit. Naast deze voordelen, staat meer groen in een stad ook gelijk aan een gezondere omgeving. Bomen, planten en bloemen zorgen voor het temperen van de hitte en het filteren van fijn stof uit de lucht. De groene ruimte zal letterlijk en figuurlijk zuurstof geven aan de buurt: zowel als het gaat om gezonde lucht, maar ook een fijne en gezonde omgeving waar men elkaar kan ontmoeten.”

Effectieve parkaanleg in 2024

Na de onthardingswerkzaamheden kan de effectieve parkaanleg begin 2024 opstarten. Het Kustpark krijgt een opwaardering met als doel een park voor jong en oud. Zo zal het park bestaan uit:

 • verschillende wandelpaden en een fietspad
 • een hondenloopweide en multifunctionele open ruimt van 10.000 m²
 • 200 extra aangeplante bomen
 • behoud van waardevolle grasgrond
 • een natuurlijke gracht over de volledige lengte van het domein
 • een wadi als buffer voor regenwater en als speelnatuur
 • picknickbanken en ontmoetingsplekken

Een park dat energie produceert voor de toekomst

Deze site is niet enkel een sterk onthardingsproject dat deze betonvlakte zal omvormen tot een heerlijk park en natuurgebied voor Zeebrugge en omgeving. Deze plek zetten we ook in om de energie van de toekomst te produceren. 

Zonnepanelen op de daken

Op de daken van de resterende gebouwen en luifels op deze site leggen we extra veel zonnepanelen. In totaal gaat het om 736 panelen, samen goed voor een elektriciteitsproductie van 245.000 kWh per jaar. Dat is ongeveer het equivalent van 70 gezinnen. Deze elektriciteit zal hier benut worden en via een slim systeem ook gedeeld worden met andere Brugse stadsgebouwen. Zo produceren we niet alleen duurzame maar ook goedkopere energie, waardoor we meer geld overhouden om in de renovatie van onze gebouwen te investeren.

Een mooi voorbeeld van de energietransitie.