Doornstraat en Veltemweg krijgen nieuw type slagboom voor afsluiten schoolstraat

11
sep
2023

Aan de scholen De Zessprong in de Doornstraat en het SASK in de Veltemweg richt het stadsbestuur een schoolstraat in met een slagboom. Dat werd besloten na een proefperiode van drie maanden. De directe omgeving van de school is een halfuur bij het begin van de school en een halfuur bij het einde van de school verkeersvrij. Gemotoriseerd verkeer mag dan de straat niet inrijden.

In Brugge is het creëren van veilige schoolomgevingen een prioriteit. Kinderen moeten zich zo veilig mogelijk kunnen verplaatsen van en naar school. Schoolomgevingen zijn knooppunten voor verkeersveiligheid: wandelaars, fietsers, auto’s en bussen komen er samen op eenzelfde moment om leerlingen van of naar school te brengen. Door het invoeren van schoolstraten zorgt de Stad voor veiligere omgevingen voor de Brugse schoolgaande jeugd.

Slagboom met rode LED-strip

Na een proefperiode als schoolstraat kregen de scholen De Zeesprong (Doornstraat) en SASK (Veltemweg) een gunstige evaluatie. De Stad besliste daarom om aan beide scholen een definitieve schoolstraat in te richten met een slagboom. Het betreft een nieuw type slagboom. Bij de nieuwe slagbomen werd vooral ingezet op stevigheid en zichtbaarheid. Nieuw aan deze slagbomen is dat er een LED-strip in de volledige slagboomarm is ingewerkt. Wanneer de slagboom naar beneden is, zal de volledige slagboom rood oplichten. Wanneer de slagboom naar boven staat, is de LED-verlichting uit.

Een halfuur bij het begin en een halfuur bij het einde van de schooltijd is de slagboom naar beneden. Gomotoriseerd verkeer kan dan de straat niet inrijden.