Aangepaste tarieven afvalzakken en huis-aan-huisophaling grofvuil

9
okt
2020

Sinds 2 september 2020 zijn er een aantal lichte prijstijgingen voor bepaalde types afvalzakken en voor de huis-aan-huis ophaling van grofvuil.

Doorvertaling Vlaams reglement

Deze prijsstijgingen kwamen er in navolging van de indexering van de minimumtarieven vooropgesteld in het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). Ondanks deze tariefwijziging behoren de prijzen voor restafval in Brugge nog altijd tot de laagste van Vlaanderen.

Overzicht gewijzigde tarieven

  • 0,60 euro per restafvalzak voor de restafvalzakken van 40 liter.

  • 1,10 euro per restafvalzak voor de restafvalzakken van 75 liter.

  • 2,10 euro per restafvalzak voor de restafvalzakken van 140 liter.

  • Ondergrondse restafvalcontainers te gebruiken tegen een forfait van 1,2 euro voor een maximum van 80 liter per gebruik.

  • De huis-aan-huis ophaling van grofvuil door IVBO is vanaf de eerste afroep 12,39 euro per ophaling met een maximum van 5 ophalingen per jaar.  Meer info over grofvuil is ook te vinden op de afvalkalender.