Herbekijk de infosessie voor kandidaat-opvanggezinnen

25
mrt
2022

Op vrijdag 25 maart organiseerde de stad een online infosessie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Wie de sessie niet live kon volgen, kan ze hier herbekijken. Daarnaast bieden we een antwoord op de vaakstgestelde vragen tijdens de sessie.

Herbekijk de infosessie

Download de presentatie

Vraag en antwoord

Worden er in Brugge taalcursussen voorzien?

Vzw Integraal, Rozendal 5, 8000 Brugge organiseert Nederlandse les voor anderstaligen (ma-do van 10u-12u), na afspraak tel 050 67 55 80.

De vluchtelingen kunnen een afspraak maken voor een taaltest bij het Agentschap Integratie en Inburgering (tel 02 701 78 10). In Brugge gaat dit door in de Baron Ruzettelaan 27, 8310 Assebroek. Met het resultaat van deze test leidt men toe naar de cursus Nederlands voor Anderstaligen (NT2) bij SNT Arsenaalstraat of CVO Scala Manitobalaan.

Hoe werkt het inschrijven op hetzelfde adres?

De vluchteling heeft een domicilieadres nodig om zijn verblijfsstatuut te kunnen laten gelden.

Bij inschrijving bij een gastgezin wordt een speciale tijdelijke code toegepast, waardoor er een opsplitsing is. Dit wil zeggen dat er gewerkt wordt met referentiepersoon 1 met gezin (gastgezin) en referentiepersoon 2 met gezin (vluchtelingen). Financieel en fiscaal gezien is er aparte entiteit.

Zijn er opvangplaatsen nodig voor kinderen die alleen komen?

Neen. Momenteel hebben we in Brugge enkel niet-begeleide-minderjarigen met familieleden (tante bv.) ontvangen. Zij krijgen allen een voogd (via de dienst Voogdij) om hen zo goed mogelijk te beschermen.

Wanneer weten we welke gezinssamenstelling er naar het gastgezin komt?

Momenteel wijst Fedasil toe aan collectieve opvangplaatsen. Vanaf de week van 28/3 zal Brugge ook particuliere plaatsen doorgeven.

Nu krijgen we bericht in de loop van de dag dat er een gezin met x personen onderweg is. We bekijken het OCMW om met particulieren goed af te spreken over de toewijzing. Van zodra dit meer duidelijk wordt, laten we dit weten.

Kunnen we ook met de modelovereenkomst werken als de vluchtelingen rechtstreeks naar een gezin komt?

Dit kan, hiervoor kan u contact opnemen met het OCMW. Als de vluchteling dichte familie is (1ste graad), geldt er wel een andere regeling en moeten we rekening houden met de inkomsten van het gastgezin (familie).

Moet men eerst naar Brussel en dan pas naar het Huis van de Bruggeling?

Dit klopt. Het toekennen van het statuut ‘tijdelijke erkenning’ gebeurt door de Dienst vreemdelingenzaken in Brussel, Heizel, paleis 8. Die documenten zijn nodig bij de afspraak in de gemeente/stad waar men zich zal vestigen.

Hoe zal het werken met buddy’s in de gastgezinnen?

Momenteel verzamelen we gegevens van personen die willen helpen bij integratie. Indien het gastgezin laat weten dat het nuttig kan zijn om een vast persoon te koppelen aan een gezin, zullen we dit bekijken. Sommige vrijwilligers spreken Russisch of Oekraïens. De meeste personen niet.

Meer info

Heeft u zelf nog vragen naar aanleiding van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne? Aarzel dan niet en stuur een e-mail naar hulp.oekraine@ocmw-brugge.be.