Studie naar sportparticipatie: 74,7 procent van de Bruggelingen doet aan sport

24
mei
2023

De Sportdienst van Stad Brugge liet door de KU Leuven een studie uitvoeren naar sportparticipatie bij de Bruggelingen. De studie brengt in kaart wat de Bruggelingen ertoe aanzet om te sporten, wie de Brugse sporter is, welke maatschappelijke trends - nu en in de toekomst - het sport- en beweeggedrag kunnen beïnvloeden en hoe het stadsbestuur hier kan op inspelen.

Dankzij deze studie kan het bestuur keuzes maken die aansluiten bij de vragen en behoeftes van de inwoners. Denk hierbij aan het nu al bestaande aanbod richting verschillende doelgroepen: verenigingen, scholen, kinderen, jongeren, kwetsbare groepen, senioren, … Dankzij deze studie kan de Stad die inspanningen verder verfijnen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door prof. Jeroen Scheerder en wetenschappelijk onderzoeker Jef Huyghe van het Onderzoeksteam Sport in/for society van de KU Leuven met steun van de Sportdienst.  De vragenlijst werd ingevuld door 4.880 Bruggelingen, een degelijk en representatief aantal.

Enkele Brugse sportcijfers

 • 74,7%  doet aan sport
 • 76,9% sport regelmatig in niet georganiseerd verband
 • 45,1% sport in clubverband
 • 45% van de Brugse 6-12 jarigen en 46% van de 13-18 jarigen haalt de beweegnormen voor fysieke activiteit die worden opgesteld door de World Health Organization. Dit is een stuk beter dan het Vlaams gemiddelde

Tendensen

 • Veel Bruggelingen begonnen met sporten tijdens de coronacrisis.
 • Heel wat Bruggelingen zijn niet-georganiseerde sporters . De stad telt heel wat sportclubs, maar veel Bruggelingen trekken dus naar het park, het bos, de straat, … om te gaan sporten. Voor het bestuur is het een uitdaging om die openbare ruimte daaraan aan te passen.
 • Senioren blijken frequenter te sporten dan de jongere generatie en recreatief sporten staat daarbij voorop, en dan vooral bij de Brugse dames.
 • De inspanningen van de Stad rond wielrennen/fietsen renderen. Recreatief fietsen is de derde populairste sport, na lopen en wandelen.

Tevredenheid

Bruggelingen zijn tevreden over het aantal sportevenementen, qua infrastructuur zijn er heel wat vragen. Het stadsbestuur is zich daar terdege van bewust, maar koken kost geld. Niettemin zijn er enkele mooie projecten:

 • Nieuwe sportzaal in Lissewege
 • Renovatie van de atletiekpiste op Sport Vlaanderen
 • Het voorzetten van het masterplan voor de site Sport Vlaanderen
 • Investeringen in kunstgrasvelden
 • Nieuwe infrastructuur voor KRB Brugge