Werkzaamheden Katelijnepark gestart: nieuwe groene long voor Assebroek

29
sep
2023

Op maandag 25 september zijn de werkzaamheden aan het Katelijnepark in Assebroek gestart. Het nieuwe Katelijnepark biedt ruimte om ontspanning, fietsverbinding en natuur te laten samenkomen.

Op enkele honderden meters van de historische binnenstad, tussen de Baron Ruzettelaan, de hoge Katelijnebrug en het jaagpad aan de Vaart tussen Brugge en Gent is een open ruimte van bijna drie hectare. De ligging van het Katelijnepark is een troef: het is een groene long dicht bij het Kanaaleiland, het Minnewaterpark en de Vesten.

Assebroek telt al heel wat groene, recreatieve plekjes, bijvoorbeeld de Assebroekse Meersen of Kinderboerderij De Zeven Torentjes. Als dichtst bevolkte deelgemeente van Brugge, blijft in Assebroek toch de nood voor extra open, groene ruimtes bestaan. Met het nieuwe Katelijnepark vult het stadsbestuur deze nood in en geeft het de inwoners van Assebroek een nieuw prachtig stukje groen.

Ontwerp met ruimte voor natuur, recreatie en fietsverbinding

Het idyllische park, gelegen tussen een waterwegje en het kanaal van Gent naar Oostende, krijgt een grote opwaardering.  

  • Bomen

In het ontwerp wordt gekozen om de bestaande en recent aangeplante bomen te behouden, maar ook om nieuwe hoogstammige bomen aan te planten. Dit ook aan het parkgedeelte, om in de zomer voor schaduw en koelte te zorgen.

  • Recreatie: paden, zit- en ligelementen, natuurlijke spelelementen

Katelijnepark

Het ontwerp voorziet vernieuwde dolomietpaden van 2,5 tot 3 meter breed, die in een lus omheen het park lopen. De dolomietpaden zijn waterdoorlatend, zodat er geen regenplassen op de paden zullen liggen. Deze dolomietpaden komen samen op een iets bredere betonstrook langs het kanaal, waar verschillende zit- en ligelementen voorzien worden. De zit- en ligplaatsen zullen van velen het favoriete plaatsje in het Katelijnepark worden, want deze krijgen een prachtig uitzicht op het water.

Het bestaande jaagpad langs het kanaal van Gent naar Oostende blijft behouden en wordt met deze betonstrook verbonden door een nieuwe trapconstructie. Op het einde van het pad, tegenaan de Katelijnebrug, wordt er een extra toegang voorzien door de aanleg van een kleine trapconstructie met zwevende treden. De zitbanken langs het jaagpad worden weggehaald om de voorbijgaande fietsers niet te storen.

Dit wordt gecompenseerd met de zit- en ligelementen op de betonstrook langsheen het kanaal, door het plaatsen van twee houten podia tussen de bomen waar gepicknickt kan worden en door houten pontons tussen de bomen waar bezoekers op kunnen kuieren.

Picknicktafels zullen het park opleuken. Ook natuurlijke spelelementen, zoals boomstammen, en extensief maaibeheer zorgen ervoor dat kinderen zich kunnen verstoppen en spelen tussen het lange gras.

  • Toegankelijkheid

Zowel de dolomietpaden als het betonpad zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel of kinderwagen. Ook de picknicktafels komen op een verharde, betonnen ondergrond. 

  • Fietsverbinding

Nieuwe paden zullen zorgen voor vlot fietsverkeer en een goede fietsverbinding. Ook zal de nieuwe fietsenstalling groter zijn dan de huidige om voor alle fietsers plaats te voorzien. Het park is niet toegankelijk voor personenwagens, enkel wagens van de Vlaamse Waterweg en wagens om het park te onderhouden kunnen door. De fietsenstalling zal niet langer midden in de toegang tot het park liggen, maar langs het nieuwe dolomietpad tegenaan de Katelijnebrug. Op die manier is er minder hinder tussen fietsers en bezoekers die hun fiets willen stallen.

Timing en kostenplaatje

De werkzaamheden zijn gestart op maandag 25 september en worden uitgevoerd door aannemer Vermandele. Het is de bedoeling om het park open te stellen in mei 2024

Het kostenplaatje voor de werkzaamheden bedraagt 390.416,40 euro (incl. btw). Hierbij komt ook de kost van de openbare verlichting, wat 52.733,33 euro (excl. btw) bedraagt met een stadsaandeel van 17.045,35 euro (excl. btw).